Despre ECC

Ce este Certificatul european de îngrijire (ECC)

Certificatul european de îngrijire (ECC) este o calificare la nivel european care asigură cunoștințele de bază, necesare pentru ca o persoană să lucreze în domeniul de îngrijire din sferele de sănătate și asistență socială. ECC se adresează personalului, angajatorilor și formatorilor din aceste sectoare. Posesorii de ECC au șanse să găsească mai ușor locuri de muncă în sectorul de îngrijire în țările Uniunii Europene.

ECC a fost dezvoltată de Asociația Europeană a furnizorilor de servicii pentru persoanele cu dizabilități (EASPD) în parteneriat cu organizații active în sectorul social din 17 țări europene.

EASPD este o organizație umbrelă europeană non-profit, înființată în 1996 și care reprezintă în prezent peste 17.000 de servicii sociale și de sănătate pentru persoanele cu dizabilități din 33 de țări europene. EASPD pledează pentru servicii eficiente, de înaltă calitate, individualizate / centrate pe persoană  și în conformitate cu principiile consacrate în Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UN CRPD).

Certificatul ECC testează și verifică dacă cunoștințele unei persoane sunt în concordanță cu Standardele Educaționale Elementare în Sectorul Îngrijiri Europene (BESCLO), recunoscute în toate țările partenere ECC. BESCLO se îndepărtează de vechiul model medical al dizabilității și abordarea bazată pe drepturile omului în cadrul serviciilor de îngrijire socială.

ECC este recunoscut pentru nivelul III în Cadrul European de Calificare (EQF).

De ce a fost dezvoltat ECC?

Sectorul de îngrijire este o sursă importantă a locurilor de muncă în Europa, care se extinde continuu. Sfera serviciilor sociale este, de asemenea, unul dintre domeniile cu cele mai multe locuri de muncă vacante din Europa (cu peste 10,9 milioane de profesioniști din întreaga Uniune Europeană și cu peste 2 milioane de noi locuri de muncă create doar în ultimul deceniu).

Europa are o populație îmbătrânită, care va necesita servicii de îngrijire socială pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilități și care au nevoie de îngrijire pe termen lung. În ultimele două decenii, natura îngrijirii s-a schimbat de la îngrijirea instituțională la cea personalizată. Îngrijirea poate acoperi atât îngrijirea fizică, cât și abilitarea persoanelor să fie independente și cât mai active. Serviciile de îngrijire trebuie să asigure un cadru de sprijin, care oferă protecție și încurajează cetățenia deplină a persoanelor cu dizabilități și a acelor care au nevoie de îngrijiri pe termen lung.

Calitatea îngrijirii depinde de calitatea și cunoștințele lucrătorilor din acest domeniu. Certificatul european de îngrijire reprezintă  o confirmare a cunoștințelor de bază pe care ar trebui să le dețină personalul din această sferă. Aceasta oferă angajatorilor dovezi că deținătorul ECC dispune de cunoștințe de bază pentru a lucra în acest sector.

Ce domenii acoperă ECC?

ECC oferă instruire / cunoștințe în următoarele domenii principale:

  • Valorile asistenței (îngrijirii) sociale
  • Calitatea vieții pentru persoanele îngrijite
  • Riscuri
  • Rolul lucrătorui din sfera de îngrijire
  • Siguranța la locul de muncă
  • Comunicarea pozitivă
  • Abuz și neglijare
  • Dezvoltarea lucrătorului în sfera de îngrijire