Scurt ghid pentru muncă în sectorul îngrijirii

Unul dintre obiectivele Certificatului European de Îngrijire este de a acoperi lacunele apărute prin dezvoltarea rapidă  din sectorul îngrijirii și de a promova mobilitatea lucrătorilor pe teritoriul Europei. Libertatea mișcării persoanelor este un element esențial al cetățeniei europene, însă este important să reținem și să conștientizăm regulile și reglementările principale cu privire la muncă în țările specifice, în special cele cu privire la munca în sectorul îngrijirii. Fiecare țară aplică propriile cerințe.

 

Scopul acestei secțiuni este de a descrie în termeni practici cele mai importante aspecte legate de munca în sectorul îngrijirii sociale în următoarele țări ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Germania, Portugalia, România și Regatul Unit.

 

Informații furnizate în această secțiune vor asista persoanele care doresc angajare în sectorul îngrijirii în țările menționate. Următoarele informații au fost pregătite în 2011 de către organizațiile partenere ale ECC după capacitățile lor maxime. Este important de reținut că nu se oferă consultanță juridică și organizațiile partenere nu pot fi răspunzătoare pentru nici o informație incorectă sau incompletă. Se recomandă ca persoanele care doresc să se mute într-o țară a Uniunii Europene să caute informații la zi cu privire la regulile și reglementările, fie prin contactarea organizațiilor ale căror adrese sunt indicate, fie prin consultarea unui site web al Uniunii Europene.

 

Va fi recunoscut/util ECC în România?
Da, va fi util.

 

Regulile și legislația muncii în țară (de ex. viză, permis de muncă …)
Cetățenii UE și ai Spațiului Economic European au drepturi de muncă egale cu cele ale cetățenilor români, nu au nevoie de viză sau permis de ședere.

 

Regulile și legislația muncii în sectorul îngrijirii

  • Există cerințe legale pentru munca în sectorul îngrijirii?
     Conform OG 56/2007 cu privire la munca în România, cetățenii UE au nevoie doar de recunoașterea / acreditarea profesiei lor de către asociațiile profesionale sau în lipsa acestora, la nivel ministerial.
  • Am nevoie de calificări?
     Legislația actuală specifică necesitatea deținerii unei calificări din partea unei organizații de instruire acreditată în momentul angajării ca îngrijitor la domiciliu pentru persoanele vârstnice sau pentru îngrijirea copiilor.
  • Am nevoie de alte cursuri de instruire pentru a începe munca în sectorul îngrijirii sociale?
     În general, nu se cer instruiri pentru angajarea la nivel elementar în sectorul îngrijirii.

 

Adrese relevante

 

Condiții de angajare


Legislatia stabileste anumite conditii ce trebuie indeplinite simultan in cazul angajarii de personal strain pe teritoriul Romaniei. Un muncitor strain poate fi angajat pe un post vacant doar daca nici un cetatean


roman, nici un rezident permanent in Romania sau nici un cetatean al UE ori al Spatiului Economic European nu a dorit sa ocupe postul de munca respectiv ori nu a indeplinit criteriile de performanta profesionala necesare. Numarul de angajati straini trebuie sa se incadreze in contingentul anual aprobat de catre Guvern.


In ceea ce priveste candidatii straini, acestia trebuie sa indeplineasca anume conditii de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare solicitate de angajator in conditiile legii, sa fie apti din punct de vedere medical pentru desfasurarea respectivei activitati si sa nu aiba antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care o vor desfasura pe teritoriul Romaniei. Totodata, angajatorii ce intentioneaza sa incheie contracte de munca cu muncitori straini trebuie sa aiba achitate la zi obligatiile
catre bugetul de stat.


Documentele necesare


Principala formalitate care trebuie indeplinita in cazul angajarii unui cetatean strain este obtinerea autorizatiei de munca, documentul oficial acordat strainilor pentru angajarea sau deplasarea temporara si in interes de serviciu pe teritoriul Romaniei. Cererea de emitere a autorizatiei de munca se depune de catre viitorul angajator la Oficiul Roman pentru Imigrari si este solutionata in 30 de zile de la depunere.


Legislatia romaneasca prevede posibilitatea eliberarii mai multor tipuri de autorizatii de munca: pentru muncitori permanenti, pentru muncitori detasati, lucratori sezonieri, sportivi, lucratori stagiari, lucratori
transfrontalieri etc. Autorizatia de munca pentru muncitori permanenti ii da dreptul titularului ei sa lucreze pe teritoriul Romaniei la un singur angajator, persoana fizica sau persoana juridica cu sediul in Romania, sau la o filiala, sucursala sau reprezentanta din tara noastra a unei companii ce are sediul in strainatate.


Documentatia care insoteste cererea de eliberare a autorizatiei de munca pentru muncitori permanenti trebuie sa cuprinda, printre altele: o adeverinta privind forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant (eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca din raza teritoriala a sediului angajatorului); dovada publicarii anuntului pentru ocuparea respectivului loc de munca vacant intr-un cotidian de mare circulatie; copia procesului-verbal intocmit in urma selectiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante. Autorizatia de munca este valabila pe durata unui an de zile, cu posibilitatea prelungirii valabilitatii acesteia pentru perioade de pana la un an fiecare.
Autorizatia de munca ii foloseste angajatului strain la obtinerea vizei de lunga sedere pentru angajare in munca sau a permisului de sedere in scop de munca, acestea fiind documente obligatorii pentru sederea legala a strainilor in Romania.


Cetateanul strain poate cere acordarea vizei de lunga durata in cel mult 30 de zile de la data eliberarii autorizatiei de munca.
Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda strainilor, la cerere, de catre misiunile  diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, si este valabila pentru o perioada de 90 de zile. Dreptul de sedere in Romania poate fi prelungit succesiv pentru perioade ce nu pot depasi un an fiecare.

Nu exista restrictii privind durata cumulata a acestora. Permisul de sedere in scop de munca este documentul de identitate care se elibereaza strainilor de catre Oficiul Roman pentru Imigrari odata cu acordarea dreptului de sedere in Romania sau in momentul prelungirii acestuia. Permisul de sedere atesta dreptul de rezidenta si de munca pe teritoriul Romaniei.