Întrebări frecvente (FAQ)

1. Ce pot face cu ECC?
Deținând un certificat ECC ați putea dovedi înțelegerea cunoștințelor de bază necesare pentru a lucra în sectorul îngrijirii în coformitate cu Standardele Educaționale Elementare în Sectorul Îngrijiri Europene. ECC va stabili o bază comparabilă de cunoștințe pentru personalul de îngrijire începător din toată Europa și va asigura un certificat accesibil și transferabil atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Acest lucru le va ușura lucrătorilor sarcina găsirii unui loc de muncă în sectorul îngrijirii în celelalte țări ale Uniunii Europene, precum și în țări precum America și Australia unde anumiți angajatori ar avea dificultăți în a înțelege diferitele tipuri de certificate și calificări naționale - în special dacă nu sunt scrise în limba engleză. Acolo unde vă aflați într-o competiție pentru un loc de muncă, deținerea certificatului ECC vă poate crea avantajul de a fi chemat la interviu!

2. ECC are de-a face cu îngrijirea în sănătate sau cu cea socială?
În țările vorbitoare de limba germană și în Portugalia  multe țări europene există o diferență mare între sectorul de îngrijiri de sănătate care poate fi numit „îngrijire” (în germană: „Pflege”) și sectorul îngrijirii sociale. ECC are menirea de asigura cunoștințe elementare pentru munca de nivel începător în sectorul îngrijirii sociale. În țări ca și UK avem o mare suprapunere între rolul îngrijitorului în sănătate și în servicii sociale. ECC acoperă majoritatea obiectivelor de formare din domeniul îngrijiri sociale și medicale din UK.

3. Este un curs de instruire vocațională?
Nu încă - dar ar putea fi parte a unuia și sperăm că va fi posibil să furnizăm un program de formare ECC dedicat până în 2014. ECC poate fi furnizat prin diverse forme (de exemplu ca un curs individual, prin forma unui curs predat, învățământ la distanță sau integrat într-un curs mai amplu), însă scopul lui de bază este de a acorda indivizilor cunoștințele de bază necesare pentru munca de nivel elementar în sectorul îngrijirilor.

 

5. Cum va contribui ECC la îmbunătățirea calității serviciilor oferite?
Cursurile ECC vor fi furnizate de universități, organizații de trening, școli și angajatori în fiecare țară, și va promova o înțelegere comună de nivel european a valorilor și calității pe care trebuie să le găsim în serviciile de îngrijire socială.

 

6. Care sunt domeniile de cunoștințe acoperite prin ECC?
 ECC oferă instruire / cunoștințe în următoarele domenii principale:
- Valorile îngrijirii sociale
- Promovarea calității vieții persoanelor asistate
- Munca prin gestionarea riscurilor
- Înțelegerea rolului ca îngrijitor
- Siguranța în muncă
- Comunicarea pozitivă
- Identificarea și reacția la un abuz și neglijență
- Dezvoltarea în calitate de îngrijitor

 

7. Poate fi ECC adaptat și furnizat ECC ca parte a unor cursuri de instruire existente?

 În unele țări, este posibil ca standardele educaționale elementare ale ECC să fie deja incluse în instruirea existentă. De exemplu, în Germania acest lucru înseamnă că ECC va fi inclus în cursurile de un an și de trei ani de „Heilerziehungspflegehilfe” și „Heilerziehungspflege”. ECC este un rezumat de nivel european al cunoștințelor necesare pentru munca în sectorul îngrijirii la nivel începător. În fiecare stat UE pot exista cerințe suplimentare pe care trebuie să le îndepliniți dacă doriți angajare în țară. Pentru mai multe informații cu privire la munca în țările europene care acordă ECC, am elaborat un „Scurt ghid pentru munca în…” pe care îl puteți accesa pe site-ul nostru web.

 

8. Este ECC o calificare?

 ECC nu este o calificare în sine, însă sperăm că multe cursuri de instruire se vor conforma cu cerințele ECC. ECC se bazează pe un set de standarde educaționale în sectorul îngrijirii sociale. Dobândirea cunoștințelor este evaluată printr-un chestionar cu răspunsuri multiple. Scopul ECC nu este de a atesta competența sau de a înlocui calificările sau cerințele existente aplicabile personalului de îngrijire socială în țările participante.

 

9. Cine poate acorda cursurile ECC?

 Acest aspect va varia în funcție de țară. Credem că cursurile ECC pot fi acordate în mai  multe feluri (învățământ la distanță, universitate, în cadrul muncii, etc.) și de către diferiți prestatori de servicii de instruire (universități, școli, angajator etc.).

 

10. Există o recunoaștere „oficială”?

 Deoarece se află într-un stadiu incipient, ECC nu reprezintă un titlu oficial sau o calificare recunoscută în țările partenere ECC. Sperăm că în timp ECC va fi recunoscut pe întreg teritoriul Europei.
Recunoașterea va depinde de cerințele fiecărei țări în parte. Fiecare țară va putea corela acest prim      pas cu procesele de dezvoltare în funcție de situația lor specifică. Cunoștințele de bază necesare lucrătorilor de nivel începător acoperite de ECC vor trebui completate de cerințele și oportunitățile specifice ale țărilor cu privire la dezvoltarea competenței în practică.


11. ECC îmbunătățește șansele mele pe piața muncii?

 Certificatul va oferi angajatorilor dovada că posesorul ECC deține cunoștințe elementare în ce privește munca în acest sector, astfel poate crea șanse pe piața muncii pe teritoriul Europei unde este recunoscut ECC. ECC va promova o înțelegere la nivel european al valorilor și calității pe care trebuie să le găsim în serviciile de îngrijire socială. Deținătorul ECC va avea șanse mai bune pentru a lucra în diverse țări UE în care angajatorii recunosc ECC.

 

12. Unde îl pot obține?

 În fiecare țară participantă la ECC va există un Partener Principal, susținut de un număr de agenții de parteneri executanți care vor oferi cursul propriu-zis și acces la testarea ECC. Lista partenerilor principali actuali din fiecare țară și a partenerilor lor executanți locali se poate consulta pe pagina web www.eccertificate.eu . Pentru mai multe informații despre materialele disponibile, cursuri planificate și teste ECC, vă rugăm contactați aceste organizații.

 

13. Cât va costa obținerea ECC?

În cursul anului 2011 în România obținerea ECC este gratuit la Fundația Alpha Transilvană din Tîrgu Mureș.

 

14. În câte și în care țări funcționează ECC?

 Actualmente sunt 15 organizații partenere ale proiectului ECC din 13 țări ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Germania, Italia, Irlanda, Republica Cehă, Portugalia, România, Slovenia, Ungaria și Regatul Unit. Fiecare organizație parteneră este implicată activ în diseminarea rezultatelor proiectului nostru și în contactarea entităților interesate astfel încât ECC să fie cunoscut și într-un final, recunoscut pe scară largă.

 

15. Există cerințe de bază pentru candidați?

Cerințele principale sunt vârsta de cel puțin 16 ani a candidatului, respectiv cunoștințe lingvistice de bază (citit și scris) în limba țării în care se dă testul. Studenții nu vor trebui să dovedască că au experiență anterioară în sectorul îngrijirii sociale, nu trebuie să fie angajați și nu trebuie să fi obținut calificări anterioare în domeniul îngrijirii.

 

16. Dacă consider că nivelul meu de cunoștințe acoperă acele domenii, trebuie să urmez cursul?

Puteți contacta partenerul executant ECC și să încercați să vă înscrieți la următorul examen pentru a verifica dacă într-adevăr cunoștințele dvs. corespund. Anumite persoane cu experiență pot absolvi examenul fără o pregătire prealabilă, dar majoritatea care vor încerca astfel vor eșua. După experiența noastră instruirea prealabilă crește șansele pentru a absolvi.