Standardele Educaționale Elementare în Sectorul Îngrijiri Europene (BESCLO)

 

Domenii principale

Standarde educaționale elementare

Îndrumător

Studentul a ajuns la acest standard pentru că el/ea este capabil(ă):

 1. Valorile îngrijirii sociale

1.1. Înțelegerea necesității de a promova următoarele valori în permanență: individualitate, drepturi, alegere, intimidate, independență, demnitate, respect și parteneriat.

Să definească sensul următorilor termeni legați de sprijinirea persoanelor:

 • Individualitate

 • Drepturi

 • Intimitate

 • Independență

 • Demnitate

 • Respect

 • Parteneriat

 • Auto-determinare

 • Incluziune

Să explice de ce este importantă promovarea acestor valori în munca de zi cu zi și să dea exemple de metode prin care acestea pot fi promovate.

1.2. Înțelegerea necesității de a promova șansele egale pentru persoana(ele) sprijinite.

Să definească înțelesul șanselor egale în raport cu persoanele sprijinite de el/ea.

Să explice de ce este importantă promovarea acestor valori în munca de zi cu zi și să dea exemple de căi prin care acestea pot fi promovate.

1.3. Înțelegerea necesității de a sprijini și respecta diversitatea, culturile și valorile diferite.

Să explice necesitatea de a sprijini și respecta diversitatea, inclusiv :

 • aspecte ale vieții de zi cu zi care ar putea fi abordate în mod diferit de către persoane din medii diferite

 • de ce este important ca oamenii să fie sprijiniți ținând cont de aceste diferențe

 • exemple de metode practice de a arăta oamenilor că valorile și cultural or sunt respectate

 

 

1.4.Înțelegerea importanței deținute de confidențialitate

Să delimiteze următoarele :

 • de ce este importantă confidențialitatea în sprijinirea persoanelor

 • bune practici legate de confidențialitate pe care el/ea le va putea folosi în viața de zi cu zi

1.5. Înțelegerea limitelor confidențialității

Să delimiteze de ce și în ce cazuri trebuie să dea mai departe informațiile confidențiale, dând exemplele de rigoare.

 1. Promovarea unui anumit nivel de trai pentru persoanele sprijinite

2.1. Înțelegerea importanței descoperirii istoriei, preferințelor, dorințelor, nevoilor și abilităților persoanei(elor) pe care le susții.

Să explice de ce este important de aflat care este istoria, care sunt preferințele, dorințele, nevoile și abilitățile persoanei(elor) pe care el/ea le susține.

2.2. Înțelegerea necesității de a te asigura că tot ceea faci este legat de persoana(ele) pe care le susții.

Să explice de ce persoana(ele) pe care le susține trebuie să fie în centrul tuturor deciziilor luate și a faptelor sale.

Să explice de ce este importantă aplicarea valorilor îngrijirii sociale pentru a promova drepturile persoanelor sprijinite.

Să explice de ce nu este corect ca deciziile luate și faptele sale să fie în beneficiul organizației sau a îngrijitorului mai degrabă decât în beneficiul persoanei(elor) sprijinite.

2.3. Înțelegerea necesității de a ajuta persoanele sprijinite să-și controleze propria viață și să aleagă serviciile primite pe baza unei informări corecte.

Să explice de ce este important să dea persoanei(elor) sprijinite puterea de a prelua controlul asupra proprie lor vieți.

Să dea exemple de metode din viața de zi cu zi prin care el/ea poate să dea putere persoanei(lor) sprijinite să preia controlul asupra propriei vieți.

Să explice înțelesul alegerii informate.

Să descrie metodele prin care el/ea va oferi sprijin persoanelor susținute să ia decizii informate asupra serviciilor primite.

 1. Gestionarea riscurilor

3.1. Recunoașterea dreptului persoanei(elor) sprijinite de a lua riscuri.

Să explice înțelesul conceptului de risc.

Să explice de ce oamenii au dreptul de a-și asuma riscuri, inclusiv :

 • efectele negative asupra unui individ ale imposibilității de a lua riscuri

 • de ce, deseori, nu le este permis oamenilor care folosesc servicii să își asume riscuri

Să descrie o situație în care asumarea unui risc a adus beneficii unei persoane.

3.2. Identificarea principiilor de bază legate de evaluarea riscurilor

Să enumere și să explice principiile de bază ale evaluării riscurilor.

3.3. Conștientizarea dilemei dintre a oferi utilizatorilor de servicii posibilitatea să își asume riscuri și « datoria îngrijirii ».

Să explice înțelesul conceptului de « datorie a îngrijirii » (inclusiv datoria de a-i proteja pe ceilalți).

Să descrie felul în care datoria îngrijirii este contradictorie cu dreptul utilizatorilor de servicii de a își asuma riscuri.

3.4. Înțelegerea propriilor responsabilități în raport cu gestionarea riscurilor.

Să descrie propriile responsabilități în raport cu gestionarea riscurilor, de exemplu necesitatea de a lua la cunoștință și de a urma orice evaluare a riscului finalizată.

3.5. Capacitatea de a informa persoanele implicate despre riscurile identificate.

Să explice cum se raportează riscurile identificate.

 1. Înțelegerea rolului de îngrijitor

4.1. Înțelegerea valorii și importanței pe care o are conlucrarea cu îngrijitori voluntari / militanți / perechea persoanei îngrijite.

Să aprecieze valoarea și importanța pe care o are cooperarea cu acele persoane care au un rol important a individului (indivizilor)sprijinit.

Să dea un exemplu de o situație în care ar fi importantă cooperarea cu aceste persoane.

4.2.Înțelegerea importanței pe care o are munca în echipă.

Să descrie aspectele care facilitează munca în echipă.

Să explice de ce este importantă munca în echipă pentru îngrijitorii sociali.

Să dea un exemplu a unei situații în care îngrijitorii trebuie să conlucreze în echipă.

 

4.3. Înțelegerea importanței de a respecta politici și proceduri, cadre legale, precum și țelurile și obiectivele organizației pentru care lucrezi.

Să explice motivele pentru care este important pentru îngrijitori să respecte politicile și procedurile, cadrele legale, precum și țelurile și obiectivele organizației pentru care el/ea lucrează.

4.4. Înțelegerea responsabilităților și limitelor în relațiile cu persoanele pe care le sprijini.

Să definească responsabilitățile și limitele relației cu persoana(ele) pe care o (le) sprijină, inclusiv :

 • principalele responsabilități față de persoana (ele) pe care el/ea le susține

 • felul în care relația dintre un îngrijitor și persoana (ele) pe care o (le) sprijină se diferențiază de alte relații.

4.5. Înțelegerea necesității de a fi demn de încredere și responsabil

Să explice de ce este important să fii demn de încredere și responsabil.

Să dea un exemplu de o situație în care este important ca un îngrijitor să fie demn de încredere și responsabil.

 1. Siguranța muncii

5.1. Cunoașterea metodelor de depozitare și aruncare a substanțelor și materialelor nocive sănătății.

Să enumere substanțe potențial nocive pe care le găsește la locul de muncă, de ex. lichide din corp, medicamente nefolosite, materiale de uz casnic, cum ar fi dezinfectantul.

Să descrie principalele riscuri pentru sănătate asociate cu aceste substanțe.

Să enumere metode de depozitare și aruncare în siguranță a materialelor periculoase.

5.2. Cunoașterea metodelor de evaluare a riscurilor în raport cu mișcarea și poziționarea persoanelor și/sau a obiectelor.

Să explice cum se evaluează riscurile legate de mutare și poziționare.

5.3. Cunoașterea tehnicilor de mutare și poziționare în siguranță a persoanelor și/sau obiectelor.

explice (nu să demonstreze) cum se mută și poziționează persoanele și/sau obiectele în siguranță, păstrând demnitatea persoanei implicate.

 

5.4. Cunoașterea a cum și ce nu este permis în ce privește mutarea și mânuirea în acest stadiu al pregătirii. Exemplu orientativ : Nu aveți voie să folosiți echipamente de mișcare și mânuire până când nu sunteți instruiți în acest sens.

Să descrie sarcinile legate de mutare și poziționare pe care el/ea nu are voie să le îndeplinească fără pregătire de specialitate.

 

5.5. Înțelegerea felului în care trebuie asigurată siguranța împotriva incendiilor la locul de muncă.

Să descrie metode de promovare a siguranței împotriva incendiilor, inclusiv :

 • practici de evitare a incendiilor

 • practici de evitare a răspândirii incendiilor

 • cunoașterea metodei de evacuare în siguranță a unei clădiri

5.6. Cunoașterea procedurilor în caz de boală sau accidente.

Să descrie felul în care trebuie să reacționeze în fața accidentelor și a îmbolnăvirilor subite, inclusiv:

 • în cazul unor diferite tipuri de accidente și boli subite apărute în timpul zilei de lucru

 • cauzele obișnuite ale accidentelor produse în medii protejate

 • cum să reacționeze în cazul unui accident minor / unei boală nesemnificativă

 • cum să reacționeze în cazul unui accident grav / unei boli severe

5.7. Înțelegerea tehnicilor de bază pentru acordarea primului ajutor.

Să descrie (nu să demonstreze) tehnicile de bază pentru acordarea primului ajutor în următoarele cazuri :

 1. cum se verifică respirația

 2. când și cum trebuie așezat cineva în poziție de recuperare

 3. cum să trateze sângerarea

 4. cum să reacționeze în caz de înecare

 5. cum să reacționeze în cazul unui atac cerebral

 6. cum să contacteze serviciile de urgență

5.8. Înțelegerea a ceea ce nu este permis în legătură cu acordarea primului ajutor în acest stadiu al pregătirii profesionale. Exemplu orientativ : Nu vă este permis să efectuați o procedură de acordare a primului ajutor pentru care nu ați fost instruiți.

Să dea exemple de sarcini legate de primul ajutor pe care el/ea nu are voie să le îndeplinească fără pregătirea de specialitate.

 

5.9. Înțelegerea principalelor căi de infecție

Să descrie principalele căi prin care o infecție poate să ajungă în corp.

5.10. Cunoașterea metodelor de oprire a răspândirii infecțiilor.

Să explice cum poate fi redusă răspândirea infecțiilor, inclusiv :

 • cum asigurarea sănătății sau igienei altora nu reprezintă un risc pentru persoana (ele) sprijinite

 • cum să se asigure că aspecte ale sănătății și/sau igienei proprii nu reprezintă un risc pentru persoana(ele) sprijinite sau pentru alte persoane aflate în spațiul muncii

 • exemple de tipuri uzuale de îmbrăcăminte de protecție și echipamente și când trebuie folosite

5.11. Cunoașterea igienei potrivite pentru mâini.

Să explice de ce este important ca mâinile să fie bine spălate și când trebuie spălate.

Să descrie cea mai potrivită metodă de spălare a mâinilor.

 

5.12.Înțelegerea metodelor de păstrare a siguranței la locurile în care își efectuează munca.

Să explice de ce este importantă conlucrarea cu persoana(ele) susținute pentru siguranța la locul de muncă.

Să descrie măsurile de siguranță în cadrul de muncă, inclusiv :

 • cum să verifice identitatea oricărei persoane care solicită acces în clădire sau informații

 • metode de protejare a siguranței clădirii

 • cum să reacționeze dacă cineva lipsește

 • cum să reacționeze în cazul unei situații de urgență (de ex. o bombă)

5.13. Recunoașterea riscurilor existente pentru siguranța și bunăstarea proprie în muncă și măsurilor de reducere a acestora.

Să descrie riscurile existente în legătură cu siguranța proprie la locul de muncă (de ex. faptul că muncește singur(ă) pe timp de noapte, transportă bani, lucrează cu persoane a căror comportament poate reprezenta un risc).

Să explice cum poate fi minimalizat riscul în fiecare situație descrisă.

 1. Comunicarea pozitivă

6.1. Cunoașterea motivațiilor care îi determină pe oameni să comunice.

Factori de identitate care influențează comunicarea, inclusiv:

 • exemple de motivare a comunicării dintre oameni

 • lucruri care încurajează comunicarea

6.2. Recunoașterea principalelor bariere în comunicare.

Să dea exemple de elemente care pot constitui bariere în comunicare.

6.3. Înțelegerea felului în care comportamentul este o formă de comunicare.

Să explice felul în care comportamentul devine o formă de comunicare, inclusiv:

 • situații în care comportamentul persoanei reprezintă un fel de a comunica nevoi, sentimente, alegeri sau opinii.

 • de ce comportamentul poate reprezenta o formă importantă de comunicare pentru unele persoane

Să explice cum se recunoaște o situație de conflict și care este metoda potrivită pentru a interveni.

6.4. Înțelegerea formelor de bază ale comunicării verbale/non-verbale și folosirea acestora.

Să descrie felul în care comunicarea verbală și non-verbală poate fi folosită pentru a promova comunicarea eficientă, inclusiv:

 • ce înseamnă "comunicarea verbală”, cu exemple

 • ce înseamnă “comunicarea non-verbală”, cu exemple

 • aspecte ale comunicării verbale și non-verbale care diferă în funcție de mediul cultural

 • folosirea eficientă a ascultării active

6.5. Înțelegerea a cum trebuie folosită atingerea pentru a promova comunicarea.

Să dea exemple de cum el/ea ar putea folosi atingerea pentru a promova comunicarea pozitivă

 

6.6. Cunoașterea cazurilor în care atingerea nu este potrivită.

Să dea exemple:

 • de tipuri de atingere care nu trebuie folosite în raportul cu persoana(ele) susținut€.

 • de situații în care atingerea persoanei(elor) susținut〠nu este potrivită

6.7. Reținerea informațiilor inteligibile, relevante pentru obiectivele vizate, clare și concise, reale și verificabile. Exemplu orientativ: informația scrisă trebuie să fie lizibilă; informația înregistrată pe bandă trebuie să se audă clar.

Să explice principiile înregistrării corecte a informațiilor, inclusiv:

 • diferența dintre fapte și opinii, cu exemple

 • de ce este important să se asigure că toate datele sunt :

  1. conforme cu realitatea

  2. relevante scopului

  3. clare, concise și simplu de înțeles

  4. semnate și datate

6.8. Înțelegerea importanței pe care o are înregistrarea de date și rolul propriu în acest proces.

Să explice felul în care înregistrarea datelor ajută persoanele care utilizează serviciul, inclusiv:

 • importanța înregistrării datelor în domeniul îngrijirii

 • de ce el/ea trebuie să folosească și să contribuie la înregistrări și rapoarte, pentru a se asigura că persoana este sprijinită în mod eficient

 1. Recunoașterea abuzului și a neglijării și luarea unei poziții împotriva lor

7.1. Cunoașterea sensului următorilor termeni: abuz fizic, abuz sexual, abuz emoțional, abuz financiar, abuz instituțional, auto-neglijare, neglijare din partea altora.

Să definească sensul următorilor termeni:

 • Abuz fizic

 • Abuz sexual

 • Abuz emoțional/psihologic

 • Abuz financiar

 • Abuz instituțional

 • Auto-neglijare

 • Neglijare din partea altora

 • Abuz medical

 

7.2. Recunoașterea semnelor și simptomelor asociate cu abuzul fizic, abuzul sexual, abuzul emoțional, abuzul financiar, abuzul instituțional, auto-neglijarea sau neglijarea din partea altora

Să identifice semne și simptome asociate cu fiecare dintre aceste tipuri de abuz enumerate la punctul 7.1.

7.3. Înțelegerea necesității de a raporta orice suspiciune de abuz sau neglijare în cazul persoanei(elor) sprijinite.

Să explice de ce este importantă raportarea oricărei suspiciuni de abuz sau neglijare a persoanelor sprijinite.

7.4. Cunoașterea autorităților și momentelor în care trebuie raportat abuzul/neglijarea.

Să explice în care moment și cui trebuie să raporteze suspiciunile de abuz sau neglijare.

 

7.5. Cunoașterea modului de reacție la dezvăluirea unui caz de abuz din partea unei persoane susținute.

Să identifice următoarele:

 • măsurile cheie pe care el/ea trebuie să le ia în momentul în care este dezvăluit un abuz

 • lucrurile pe care el/ea nu trebuie să le facă sau spună la dezvăluirea unui abuz

7.6. Înțelegerea faptului că responsabilitatea primară este față de siguranța și bunăstarea persoanei(elor) susținute.

Să explice de ce bunăstarea persoanei(elor) susținute este mai presus de orice alt considerent.

7.7. Cunoașterea modalității prin care și a momentului în care se raportează orice dificultate legată de resurse sau probleme operaționale, care ar putea afecta siguranța îngrijirii. Exemplu orientativ: personal insuficient.

Să explice cui și în ce momente ar raporta orice dificultate legată de resurse sau probleme operaționale apărute la locul de muncă.

7.8. Cunoașterea modului de raportare și a momentului în care trebuie raportate practicile neconforme ale colegilor care ar putea influența oferirea în siguranță a serviciului de îngrijire. Exemplu orientativ: nu se respectă procedura sau planul de îngrijire convenite.

Să explice de ce ar fi necesar să raporteze orice practici ale colegilor pe care el/ea le consideră a fi nesigure.

 

7.9. Cunoașterea aspectelor legate de respectarea politicilor și practicilor organizației proprii pentru raportarea suspiciunilor de abuz, neglijare, dificultăți operaționale sau practici nesigure, când nu s-a luat nici o măsură.

Să explice ce trebuie făcut în cazul în care el/ea a raportat în mod corespunzător practicile nesigure ale altora și nu s-a luat nici o măsură.

 1. Dezvoltarea ca îngrijitor

8.1. Înțelegerea necesității de a dobândi abilități și cunoștințe în vederea dezvoltării profesionale

Să explice nevoia de a continua dezvoltarea ca îngrijitor, inclusiv:

 • de ce este importantă dobândirea de cunoștințe și abilități pentru susținerea și dezvoltarea muncii proprii

 • cum să colaboreze cu managerul pentru a conveni asupra unui plan individual de dezvoltare care să fie aplicat

 

8.2. Utilizarea eficientă a supravegherii externe/interne.

Să explice scopul supravegherii interne și/sau externe.

Să descrie metode prin care el/ea se poate asigura că supravegherea este cât mai eficientă.

8.3. Cunoașterea simptomelor stresului.

Să explice înțelesul stresului, inclusiv efectele sale, atât pozitive cât și negative.

Să descrie simptomele stresului negativ.

8.4. Cunoașterea metodelor de prevenire sau gestionare a stresului negativ la locul de muncă.

Să descrie felurile în care se ajunge la stres negativ în mediul profesional.

Să descrie metodele de evitare ale stresului la locul de muncă.

Să descrie metodele de reducere a stresului negativ la locul de muncă.

 

 

Termeni cheie


Următoarea secțiune este destinată a fi o completare a Standardelor Educaționale Elementare în Sectorul Îngrijirii Europene (BESCLO). Reprezintă o sumarizare a definițiilor principalilor termeni cheie utilizați în BESCLO. Definiții sunt concise și clare, acestea fiind destinate asigurării înțelegerii unitare a principalilor termeni utilizați în domeniile vizate.

 

Valori
Principiile sau calitățile principale care susțin munca în sectorul îngrijirii sociale.

 

Demnitate
Se referă la autoapreciere și asigură un nivel al meritului și onoarei. Se dobândește prin dezvoltarea personală și prin exprimarea propriei persoane, și se manifestă prin felul în care vorbim și interacționăm cu ceilalți.

 

Individualitate
Fiecare persoană are o identitate specială și unică, prin care fiecare persoană devine un individ, dar și parte a unui grup. Oamenii trebuie tratați ca indivizi, și trebuie să li se recunoască nevoile / dorințele / preferințele lor înaintea celor ale grupului întreg.

 

Drepturi
Oamenii au drepturi ca ființe umane (numite adesea drepturi umane) de a fi tratați just, egal și de a fi apreciați ca indivizi. Îngrijitorii sociali trebuie să se asigure că drepturile unui individ sunt apărate întotdeauna.

 

Alegere
Capacitatea de a alege între diferite opțiuni, și de a decide care opțiuni se vor lua în considerare. Aceste alegeri se pot referi la lucruri mărunte de zi cu zi, cum ar fi mâncarea, sau probleme mult mai complexe cum ar fi domiciliul sau căsătoria.

 

Intimitate
A avea timp și spațiu personal dacă îl dorești. Tratarea informațiilor personale cu confidențialitate. Capacitatea de a face lucruri în anonimat, dacă aceasta este alegerea ta.

 

Independența
Capacitatea de a face lucruri pe cont propriu pe cât se poate, pe care să nu le facă alți oameni. A fi cât mai puțin dependent de susținerea altora.

 

Respect
Are de-a face cu demnitatea și se referă la manifestarea aprecierii și politeții față de alții. Recunoașterea faptului că oamenii sunt importanți și valoroși.

 

Parteneriat
Munca în echipă pentru atingerea unor scopuri și obiective. Parteneriatul implică o împărțire a puterii și o disponibilitate de a negocia și de a face compromisuri.