Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής Φροντίδας- Το Όραμα μας

Το Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής Φροντίδας ECC είναι το πρώτο μικρό βήμα προς την εξασφάλιση της σταθερά υψηλής ποιότητας, των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας  στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια εταιρική σχέση 20 κρατών μελών (και ακόμη περισσότερα εν καιρώ) έχουν συμφωνήσει ποιες είναι οι ελάχιστες γνώσεις που πρέπει να κατέχει κάποιος όταν δουλεύει στο τομέα της κοινωνικής φροντίδας (νεοεισερχόμενος ή όχι), σε οποιαδήποτε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τα BESCLO – Βασικά Ευρωπαϊκά Μαθησιακά Αποτελέσματα Κοινωνικής Φροντίδας είναι το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας και είναι το περιεχόμενο που ορίζει κυρίως το ECC.  Το ECC μπορεί να το αποκτήσει όποιος περάσει την εξέταση του ECC και έτσι να αποδείξει ότι κατέχει καλή γνώση όλων των BESCLO.  Πατήστε στο σύνδεσμο ‘BESCLO’ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των BESCLO.

 

Το όραμα σχετικά με το μέλλον της κοινωνικής φροντίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι όλοι όσοι δουλεύουν σε υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας σε κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι ικανοί να μελετήσουν και να περάσουν την εξέταση του ECC και ως εκ τούτου θα κατέχουν τις ίδιες αξίες και βασικές γνώσεις στη δουλειά τους, δημιουργώντας έτσι κοινά θεμέλια στις υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι Κοινωνικοί Φροντιστές θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ECC σε οποιαδήποτε χώρα για να αποδείξουν ότι κατέχουν τις βασικές γνώσεις της Κοινωνικής Φροντίδας.  Έτσι, οι εργοδότες θα μπορούν να είναι σίγουροι ότι οι υπάλληλοι τους μοιράζονται τις ίδιες αξίες και έχουν τις σωστές βασικές γνώσεις.  Το ECC θα βελτιώσει τις ευκαιρίες εργοδότησης και μετακίνησης των κοινωνικών φροντιστών μέσα στην Ευρωπαϊκή  Ένωση, σε ένα τομέα που μέχρι τώρα οι εργαζόμενοι δεν είχαν κάποια εκπαίδευση ή αναγνωρισμένη πιστοποίηση.  Θα παρέχει σε εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώριση και ανεξάρτητη αξιολόγηση των γνώσεων τους.

Το ECC έχει αναγνωριστεί με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικά κράτη, αλλά έχει επιτύχει επίσημη αναγνώριση ως πιστοποίηση στο Επίπεδο III του Ευρωπαïκού Πλαισίου Προσόντων (EQF). 

Προσοχή σε όλους τους εργοδότες και εκπαιδευτές!

Το ECC μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους, αφού εξ ορισμού μπορεί να αποδείξει ότι ένας εργαζόμενος έχει κατανοήσει ένα σύνολο απλών, βασικών μαθησιακών αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχουν σταθερά "μαθήματα ECC" ή μεθόδοι εκμάθησης σε όλες τις χώρες (αν και μπορούμε να παρέχουμε και μαθήματα διδασκαλίας και εξ αποστάσεως εάν επιθυμείτε) - οι εργαζόμενοι μπορούν να μάθουν με οποιονδήποτε τρόπο μέσα σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, και σε οποιανδήποτε γλώσσα ή χώρα που καλύπτεται από το ECC, ή να ζητήσουν συμβουλές και εκπαίδευση από τη Επικεφαλή Εταίρο της χώρας τους. Το μόνο κριτήριο είναι ότι πρέπει να μπορούν να περάσουν την εξέταση του ECC.

Ορισμένοι εκπαιδευτές προσφέρουν το ECC ως μέσο αξιολόγησης της προόδου ή ως απαίτηση ή διαδικασία εισόδου στο επόμενο στάδιο εκπαίδευσης. Οι διευθυντές το χρησιμοποιούν μερικές φορές για να δείξουν στους συντονιστές/προϊσταμένους ή, και άλλους,  ότι η ομάδα του προσωπικού τους γνωρίζει τα βασικά, και ότι οι εισαγωγικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί σωστά. Οι εργοδότες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να ελέγξουν το προσωπικό και να αναγνωρίσουν αυτούς με τις καλές βασικές γνώσεις και στάσεις. 

Με όλες αυτές τις επιλογές, το ECC αποτελεί ένα πραγματικά ευέλικτο εργαλείο με προοπτική να προσφέρει θετικά αποτελέσματα και για το προσωπικό! 

Το Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής Φροντίδας έχει οριστεί σε εισαγωγικό επίπεδο για όλους τους κοινωνικούς φροντιστές.  Είναι ένα πιστοποιητικό βασισμένο στις γνώσεις που κατέχει κάποιος και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τους εργαζόμενους που έχουν ήδη συμπληρώσει την εισαγωγή τους στο τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας και θα ήθελαν να λάβουν κάποια επίσημη αναγνώριση της εκπαίδευσης τους.  Οι 8 μαθησιακοί τομείς των BESCLO καλύπτονται αποτελεσματικά από τα Common Induction Standards (CIS) που χρησιμοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Έτσι, εάν έχετε καλύψει τα CIS, θα πρέπει να μπορείτε να περάσετε και την εξέταση του ECC.  Οπότε δεν χάνετε κάτι να το δοκιμάσετε! Μπορείτε να το κάνετε διαδικτυακά ή γραπτώς.