Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας στην Κύπρο

Οι υπηρεσίες εξέτασης και απόκτησης διπλώματος του ECC προσφέρονται αποκλειστικά στην Κύπρο από το Κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης LCEducational. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΕΚ είναι υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένες έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων για άρτια και ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε θέματα αιχμής και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας κοινωνίας της γνώσης και της οικονομίας. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν όλο το φάσμα της διάγνωσης, σχεδιασμού και υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Μεταξύ άλλων το ΚΕΚ προσφέρει συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για φροντιστές και λειτουργούς που εργάζονται σε χώρους φροντίδας.

 

Με την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναλαμβάνει την διεξαγωγή εγκεκριμένων εξετάσεων σε συνεργασία με το EASPD Βρυξελλών για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Φροντίδας (ECC) .

 

Σύντομα το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό φροντίδας ( ECC) θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για εξάσκηση του επαγγέλματος φροντιστή/στριας και στην Κύπρο. Το ECC θα αποτελέσει μέρος του NQF ( Εθνικό Σύστημα επαγγελματικών Προσόντων) στην Κύπρο μέσο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Σύμφωνα με τους περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμους του 1999 έως 2007 [Ν.125(Ι)/1999, Ν.52(Ι)/2006 και Ν.21(Ι)/2007] το ΚΕΚ LCEducational θα αιτηθεί για να γίνει εγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο και να υλοποιεί κατά αποκλειστικότητα τις σχετικές εξετάσεις.

 

Το Κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων LCEducational είναι εγκεκριμένο και συγχρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Την ομάδα των συνεργατών αποτελούν διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπαιδευτές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Το LCEducational συνεργάζεται στενά με ανάλογους οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή ένωση.