Συχνές Ερωτήσεις

1. Τι μπορώ να κάνω με το ECC;

Με την απόκτηση του ΕCC μπορείτε να αποδείξετε τη κατανόηση των βασικών γνώσεων που πρέπει κάποιος να κατέχει για να δουλέψει στο τομέα της κοινωνικής φροντίδας.  Το ΕCC θα εγκαθιδρύσει βάση σύγκρισης για το προσωπικό της κοινωνικής φροντίδας σε εισαγωγικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη και θα παρέχει ένα προσιτό και μεταβιβάσιμο πιστοποιητικό για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες.  Αυτό θα κάνει την εξεύρεση εργασίας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο εύκολη, καθώς και σε μέρη όπως την Αμερική και την Αυστραλία, όπου οι εργοδότες μερικές φορές δυσκολεύονται να κατανοήσουν πιστοποιητικά άλλων χωρών, ειδικά όταν αυτά δεν είναι γραμμένα στα Αγγλικά.

Όταν υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός για μία δουλειά, η απόκτηση του ΕCC μπορεί να κάνει τη διαφορά, καθώς μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες σας να επιλεγείτε για να περάσετε από τη διαδικασία συνέντευξης.

 

2.Είναι πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης;

Όχι κατ’ ακρίβεια- αλλά θα μπορούσε να είναι μέρος ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.  Το ΕCC μπορεί να παραδοθεί με διάφορους τρόπους (π.χ. σε ένα συγκεκριμένο διδασκόμενο μάθημα, με αλληλογραφία ή ως μέρος κάποιου μεγαλύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος), αλλά ο βασικός του σκοπός είναι να παρέχει στα άτομα τις βασικές γνώσεις που χρειάζονται για να δουλέψουν στο τομέα της κοινωνικής φροντίδας, στο εισαγωγικό επίπεδο. Το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μπορούσε να είναι επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό- δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τον τρόπο, το χρόνο ή το τόπο εκμάθησης, ούτε και για το ποιος το διδάσκει.  Το μόνο που έχει σημασία είναι εάν μπορείτε να κατανοήσετε την ύλη που καλύπτεται από τα BESCLO και να το αποδείξετε περνώντας τις εξετάσεις.

 

3. Μπορεί το ECC να προσαρμοστεί και να παραδοθεί ως μέρος κάποιου υπάρχοντος εκπαιδευτικού προγράμματος;

Φυσικά και ναι! Σε κάποιες χώρες μπορεί τα μαθησιακά αποτελέσματα του ECC να συμπεριλαμβάνονται ήδη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  Για παράδειγμα, στη Γερμανία το ECC θα συμπεριληφθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα  "Heilerziehungspflegehilfe" και "Heilerziehungspflege" που διαρκούν ένα και τρία χρόνια.  Το ECC είναι μία περίληψη των βασικών γνώσεων που πρέπει κάποιος να κατέχει για να δουλέψει στο τομέα της κοινωνικής φροντίδας.  Κάθε χώρα μπορεί να απαιτεί επιπρόσθετες προϋποθέσεις που θα χρειάζεται να αναλάβετε, εάν ξεκινήσετε να δουλεύετε εκεί.  Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την εργασία σε συγκεκριμένες Ευρωπαϊκές χώρες θα ετοιμάσουμε ‘Ένα σύντομο οδηγό για…’ τον οποίο θα ανεβάσουμε σύντομα στην ιστοσελίδα μας.

 

4.Το ECC είναι επίσημο προσόν;

Το ECC δεν είναι επίσημο προσόν από μόνο του σε όλες τις χώρες, αλλά ελπίζουμε ότι σύντομα θα δούμε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα που θα δηλώνουν ‘συμβατά με το ECC’ (αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα θέματα που απαιτεί το ECC).  Το ECC είναι βασισμένο σε μια σειρά βασικών μαθησιακών αποτελεσμάτων της κοινωνικής φροντίδας.  Η επίτευξη των γνώσεων αυτών εξετάζεται μέσα από ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών.  Το ECC δεν έχει πρόθεση να αποδείξει ικανότητες ή να αντικαταστήσει άλλα επίσημα προσόντα στη κοινωνική φροντίδα στις συμμετέχουσες χώρες.  Κατά το διάστημα του προγράμματος CCFC, όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες εισάγουν ένα νέο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, το οποίο πρέπει να αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων. Αυτό το καινούριο πλαίσιο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη για τις περισσότερες χώρες που λαμβάνουν μέρος στο ECC.

 

5. Ποιος μπορεί να προσφέρει το ECC;

Αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα.  Τα μαθήματα ECC μπορούν να προσφέρονται με διάφορους τρόπους (με αλληλογραφία, σε κολλέγιο, στη δουλειά κτλ) και από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς φορείς (κολλέγιο, σχολείο, εργοδότης κτλ).  ‘Ένας από τους εταίρους του CCFC είναι ένα πανεπιστήμιο που το χρησιμοποιεί ως μέρος κάποιων μαθημάτων του στη κοινωνική φροντίδα. 

 

6. Μπορεί το ECC να βελτιώσει τις ευκαιρίες μου στην αγορά εργασίας;

Θα παρέχει στους εργοδότες απόδειξη ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού κατέχει ικανοποιητικά τις βασικές γνώσεις ώστε να δουλέψει σε αυτό το τομέα, και έτσι θα μπορεί να ανοίξει ευκαιρίες για εργοδότηση στην Ευρώπη, όπου είναι αναγνωρισμένο το ECC.  Το ECC θα προωθήσει μια κοινή Ευρωπαϊκή κατανόηση των αξιών και της ποιότητας που θα πρέπει να υπάρχει στις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.  Οι κάτοχοι του ECCθα μπορούν να δουλέψουν καλύτερα σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες όπου οι εργοδότες αναγνωρίζουν το ECC.  Προηγούμενη εμπειρία έχει δείξει ότι η απόκτηση του ECC μπορεί να κάνει το άτομο να ξεχωρίζει από τη μάζα των υποψηφίων που κυνηγούν την ίδια δουλειά.

 

7. Πόσο θα κοστίσει να αποκτήσω το ECC;

Η βασική χρέωση είναι €60 αλλά προσαρμόζεται ανάλογα με το κατά κεφάλη ακαθάριστο εθνικό προϊόν, έτσι αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα, και θα εξαρτηθεί από τον τρόπο παράδοσης του εκπαιδευτικού προγράμματος.  Ανάλογα με τον τρόπο εκμάθησης σας, μπορεί να υπάρξει κάποια χρέωση από τον εκπαιδευτικό σας οργανισμό για να καλυφθούν τα έξοδα του μαθήματος που παρακολουθείτε. 

 

8.Σε ποιες χώρες λειτουργεί το  ECC; Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 18 εταίροι παράδοσης, οι οποίοι καλύπτουν 16 χώρες μέλη.  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε το ‘από πού μπορώ να πάρω το ECC’.

 

9.Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να γίνω δεκτός ως υποψήφιος;

Οι κύριες προϋποθέσεις είναι ότι ο υποψήφιος πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 χρονών, και να γνωρίζει γραφή και ανάγνωση της γλώσσας της χώρας στην οποία θα διεξαχθεί η εξέταση. 

Οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να έχουν προηγούμενη πείρα στη κοινωνική φροντίδα ή να εργάζονται ήδη.  Επίσης, δεν είναι ανάγκη να έχουν οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά ή προσόντα.

 

10. Πως μπορεί το ECC να συνεισφέρει την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται;

Τα μαθήματα του ECC μπορεί να προέρχονται από πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σχολεία και εργοδότες σε κάθε χώρα και θα προωθήσουν μία κοινή ευρωπαϊκή κατανόηση των αξιών και της ποιότητας που πρέπει να υπάρχει στις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

 

11. Ποιοι είναι οι τομείς που καλύπτονται από το  ECC; Το ECC παρέχει εκπαίδευση στους τομείς Αξίες κοινωνικής φροντίδας Ενίσχυση της ποιότητας της ζωής για τα άτομα που φροντίζετε Όταν εργάζεστε με ρίσκο Κατανόηση του ρόλου σας ως κοινωνικός φροντιστής Ασφάλεια στη δουλειά Θετική επικοινωνία Αναγνώριση και ανταπόκριση στην κακοποίηση και την παραμέληση Ανάπτυξη ως κοινωνικός φροντιστής

 

12. Εάν πιστεύω ότι η γνώση μου ήδη καλύπτει αυτούς τους τομείς, είναι αναγκαίο να παρακολουθήσω την εκπαίδευση ή μπορώ απλά να κάνω την εξέταση;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εταίρο Παράδοσης του ECC και να ζητήσετε να περιληφθείτε στην επόμενη αξιολόγηση για να επιβεβαιώσετε ότι οι γνώσεις σας είναι όντως συμβατές με το ECC.  Κάποια έμπειρα άτομα περνούν την εξέταση χωρίς εκπαίδευση ή προετοιμασία, αλλά οι περισσότεροι αποτυγχάνουν.  Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η εκπαίδευση και η προετοιμασία αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας.