Τι είναι το ECC ;

Το ECC (European Care Certificate) αναπτύχθηκε ως βασικό πιστοποιητικό εισόδου στον τομέα της φροντίδας με τη βοήθεια χρηματοδότησης της ΕΕ. Απονέμεται εφόσον περάσετε την εξέταση με επιτυχία. Με την πάροδο του χρόνου επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει περισσότερα κράτη μέλη, και το 2020 είναι πλέον διαθέσιμο σε 20 κράτη σε ολόκληρη την ΕΕ.  Με τη συνεχή βοήθεια χρηματοδότησης της ΕΕ, δημιουργήσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ECC για τους εργαζόμενους (Βέλτιστη Πρακτική στην Κοινωνική Φροντίδα) και ένα μάθημα για να «εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτές» να παραδώσουν αυτή την νέα εκπαίδευση βασισμένη στις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (UNCRPD) (Ακολουθώντας τις Σωστές Πρακτικές στην Κοινωνική Φροντίδα).

Το ECC  αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος έχει τις γνώσεις που χρειάζεται για να εργαστεί με ασφάλεια στον τομέα της φροντίδας, όπως συμφωνήθηκε στα Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα της Κοινωνικής Φροντίδας (BESCLO). Αυτά τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να παρασχεθούν μέσω της κατάρτισης που βασίζεται στην εργασία, ή μέσω ενός μόνο μικρού κύκλου μαθημάτων ή ως μέρος ενός μεγαλύτερου ή/και μακρύτερου κύκλου μαθημάτων. Γενικά δεν υπάρχουν απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αποκτάτε τις γνώσεις του BESCLO - για να αποκτήσετε το Πιστοποιητικό, πρέπει απλώς να δείξετε ότι διαθέτετε τις απαιτούμενες γνώσεις και ότι μπορείτε να τις εφαρμόσετε σε καταστάσεις που είναι πιθανό να συναντήσετε στην εργασία φροντίδας.

Το Πιστοποιητικό απονέμεται από τον Οργανισμό που είναι Επικεφαλής Συνεργάτης/Lead Partner στη χώρα σας (ή στη χώρα στην οποία εργάζεστε) και καταγράφει τα προσωπικά σας στοιχεία και την ημερομηνία που περάσατε την εξέταση του ECC. Μπορείτε να δείξετε το Πιστοποιητικό σε οποιονδήποτε εργοδότη και έτσι μπορεί να δει αυτά που γνωρίζετε. Το όνομά σας καταγράφεται σε μια κεντρική βάση δεδομένων ατόμων που κατέχουν το ECC, που εδρεύει στις Βρυξέλλες, ως προστασία κατά της απάτης, και ο εργοδότης μπορεί να το ελέγξει εάν το επιθυμεί.

 

Το ECC είναι ανοιχτό για όλους

Oι εκπαιδευόμενοι δεν χρειάζεται να έχουν εμπειρία στον τομέα της Kοινωνικής Φροντίδας ή να εργάζονται. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν ένα βασικό επίπεδο μόρφωσης (ανάγνωση και γραφή) στη γλώσσα όπου η εξέταση θα πραγματοποιηθεί και να είναι τουλάχιστον 16 ετών.