Τα προγράμματα που βοήθησαν την ανάπτυξη του ECC

3 προηγούμενα προγράμματα-

European Care Licence (2006-2008)

Creating a Common Foundation in Care (2009-2011) 

Not Patients, But Citizens With Rights! (2012-2014)

Αυτά ήταν όλα τα προγράμματα LEONARDO, τα οποία ανέπτυξαν και δοκίμασαν τις εξετάσεις BESCLO και ECC και στη συνέχεια διέδωσαν το δίκτυο χρηστών σε περισσότερες πολιτείες και έβαλαν την εξέταση στο διαδίκτυο, καθιστώντας την ως το βασικό βραβείο επιπέδου εισόδου στον τομέα της φροντίδας στην Ευρώπη. Παρείχαν όλα τα (ελεύθερα διαθέσιμα) υλικά για την υποστήριξη του ECC, όπως:

  • την ανάπτυξη και τη μετάφραση των βασικών ερωτήσεων της εξέτασης του ECC
  • την επέκταση της εξέτασης σε διαδικτυακή έκδοση
  • τη δημιουργία του προγράμματος Βέλτιστη Πρακτική στην Κοινωνική Φροντίδα (Best Practice in Social Care) - ένα κοινό βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την παράδοση του BESCLO, προσαρμοσμένο σε κάθε χώρα και γλώσσα, το οποίο απευθύνεται σε νέο προσωπικό στον τομέα ή που θέλει να εκσυγχρονίσει τις δεξιότητές του. Είναι επίσης διαθέσιμο σε μια «παγκόσμια» έκδοση στα Αγγλικά - έτοιμο για οποιαδήποτε νέα χώρα να το «προσαρμόσει» και να το χρησιμοποιήσει.
  • τη δημιουργία του προγράμματος Ακολουθώντας τις Σωστές Πρακτικές στην Κοινωνική Φροντίδα (Doing Things Right in Social Care) - ένα μάθημα «Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών», εξοπλίζοντας τους εκπαιδευτές με κατανόηση και αυτοπεποίθηση για να παραδώσουν το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συμπερίληψης, και του κοινωνικού μοντέλου αναπηρίας - όλα κατοχυρώνονται στην Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD). Είναι επίσης διαθέσιμο σε μια «παγκόσμια» έκδοση στα Αγγλικά - έτοιμο για οποιαδήποτε νέα χώρα να το «προσαρμόσει» και να το χρησιμοποιήσει.

Αναζητούμε Επικεφαλής Συνεργάτες σε νέες χώρες για ένταξη στο ECC και θέλουμε να διασφαλίσουμε την αναγνώριση του ECC σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες. Έχει τοποθετηθεί στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) στο επίπεδο III.

Έχουμε στοιχεία σχετικά με περίπου 9,000 υποψήφιους για βραβεία ECC που αναφέρονται στην κεντρική βάση δεδομένων των Βρυξελλών. Ο γενικός μας στόχος είναι να έχουμε ισχυρές συνεργασίες παράδοσης ECC σε όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η παρούσα εταιρική σχέση αποτελείται από:

Τον συντονιστή του έργου:

Βέλγιο - European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD)

Τους εταίρους του έργου:

Αυστρία - Direktorverein Osterreichischer Sozialberufsbildung (DIVOS)

Βουλγαρία - Socialna Associacija Sv. Andrej Balgaro-Germansko sdruzhenies nestopanka cel (SASA)*

Foundation NET (FNET)

Γαλλία -  FEGAPEI

Γερμανία - Robert Kummert Akademie (RKA)

Δημοκρατία της Τσεχίας - Marlin sro

Ελλάδα - Institute for Community Rehabilitation (ICA)

Ηνωμένο Βασίλειο - Social Care Training Ltd

The Association for Real Change (ARC)

The Social Care Institute for Excellence (SCIE)

Ιρλανδία - National University of Ireland Galway (NUIG)

Ιταλία - Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (AIAS)

Κροατία - Suportiva

Κύπρος - Prosvasi,  Limassol  and LCEducational (LCE)

Λετονία- Latvian Movement for Independent Living (LATMIL)

Λιθουανία -  Lithuanian in Kolping Society (Kopling College)

Ολλανδία - Van Der Valle Interimmenagment & Consultatie

Ουγγαρία - Hand in Hand Foundation (HiH)

Πολωνία - Fundacja Laurentius (Laurentius Institute)

Πορτογαλία - Centro de Educacao para o Cidadao Deficiente (CECD)

Ρουμανία - Fundata Alpha Transilvania (FAT)

Σλοβενία -  CUDV Draga