Τι έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα;

Σε ολόκληρη την Ευρώπη

 

Aπό την αρχή του 2020, περισσότερα από 7,000 άτομα κατέχουν το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό φροντίδας σε 20 χώρες και αυτός ο αριθμός αυξάνεται συνεχώς. Το ECC αναγνωρίστηκε επίσημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ρουμανία, στην Ουγγαρία και στην Τσεχία ως ο αρμόδιος τίτλος για το προσωπικό στον τομέα της Φροντίδας. Αναμένουμε ότι θα υπάρξουν περισσότερες εγκρίσεις αφού η δυναμική πίσω από το ECC αναπτύσσεται και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων άρχισε να λειτουργεί πλήρως. Μέχρι τον Μάρτιο του 2020 είχαμε περίπου 9,000 άτομα στη βάση δεδομένων μας στις Βρυξέλλες. Σήμερα υπάρχουν 20 κράτη μέλη που προσφέρουν το ECC. Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη της ευρείας υποστήριξης της ιδέας του ECC, όπως επίσης και αναγνώριση για το πώς ανταποκρίνεται σε μια σαφή ανάγκη κατάρτισης σε πολλές χώρες. Έχουμε αναπτύξει μια διαδικτυακή έκδοση της εξέτασης του ECC εκτός από την γραπτή έκδοση. Είναι τώρα διαθέσιμη και μπορεί να προσαρμοστεί ούτως ώστε να προστεθούν νέες γλώσσες όπως απαιτείται. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να κάνετε την εξέταση διαδικτυακά επικοινωνήστε με τον Επικεφαλή Εταίρο της χώρας σας. (Κάντε κλικ στην καρτέλα "Επικοινωνία" στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας) Το ECC έχει το δικό του μόνιμο Συμβούλιο, το οποίο επιβλέπει την ανάπτυξη του ECC και σχεδιάζει τη συνέχεια του μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.  Το Συμβούλιο έχει συσταθεί ως Επιτροπή του EASPD, και έχει έτσι ένα μόνιμο σύνδεσμο με τον κύριο προμηθευτή που λειτουργεί ως αντιπροσωπευτικό σώμα στις Βρυξέλλες. Το EASPD κατέχει επίσης καθήκοντα γραμματέα για το διοικητικό συμβούλιο του ECC, κρατώντας τα κεντρικά αρχεία για όλους όσους έχουν περάσει τις εξετάσεις.

 

Μελλοντικά!  Συνεχίζουμε να ψάχνουμε για περισσότερες χώρες. Ψάχνουμε επίσης για περισσότερους Εταίρους Παράδοσης σε χώρες στις οποίες έχουμε ήδη εγκαθιδρυθεί. 

Θέλουμε να έχουμε μία δυνατή ομάδα παράδοσης του ECC σε κάθε χώρα ούτως ώστε η συνολική βάση χρηστών να σημειώσει ισχυρή ανάπτυξη. Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα  «εκπαίδευσης των εκπαιδευτών» ούτως ώστε να συμβάλουμε στην παράδοση του ECC είτε ως αυτόνομο μάθημα, ή ως μέρος ενός μεγαλύτερου κύκλου εκπαίδευσης.

 

 Στην Κύπρο

 

Tο Κέντρο Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Συμβουλευτικής LCEducational είναι ο Επικεφαλής Εταίρος αλλά και ο Εταίρος Παράδοσης σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Το LCEducational διαθέτει οργανωμένη κατάρτιση/σεμινάριο το οποίο είναι εγκεκριμένο και συγχρηματοδοτούμενο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και μέσω αυτού πολλοί επαγγελματίες έχουν αποκτήσει το ECC. Συγκεκριμένα 565 άτομα, κατά κύριο λόγο επαγγελματίες στο τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας από όλη τη Κύπρο, παρακολούθησαν το σεμινάριο και έδωσαν τις εξετάσεις ECC μέχρι σήμερα. Από το πιο πάνω αριθμό,  550 πέτυχαν από τη πρώτη φορά και 15 απέτυχαν.  Στη συνέχεια  9 από τους 15 ξαναέδωσαν τις εξετάσεις 2η φορά και πέτυχαν.  Αυτό αποτελεί απόδειξη για τη ποιότητα των σεμιναρίων και της καλής κατάρτισης , η οποία χρησιμοποιεί διαδραστικές, σύγχρονες, μεθοδολογίες. Να αναφέρουμε ότι μέχρι τον Απρίλιο του 2020 έχουν ολοκληρωθεί 16 Σεμινάρια Κατάρτισης συμβατά με το ECC.  Διατηρούμε 3ετές συμβόλαιο με την ΑΝΑΔ για εγκεκριμένο σεμινάριο διάρκειας 60 ωρών για τους Κοινωνικούς Φροντιστές που εργάζονται με ΑμεΑ καθώς και σεμινάριο διάρκειας 90 ωρών για τους Κοινωνικούς Φροντιστές ατόμων 3ης ηλικίας.

Στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε και να καταθέσουμε προς έγκριση, και τελικά να υλοποιήσουμε, ακόμη περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια συμβατά ή/και σχετικά με το ECC. Προγραμματίζουμε να υλοποιήσουμε άλλα τρία σεμινάρια  μέχρι το τέλος του 2020. Η προσπάθεια μας για διασπορά και προώθηση του ECC στη Κύπρο είναι συνεχόμενη γιατί φάνηκε από τις αξιολογήσεις που παίρνουμε από τους επαγγελματίες, διευθυντές, και ΔΣ, ότι οι εργαζόμενοι αλλάζουν στάση και βελτιώνουν τις πρακτικές τους μετά την εκπαίδευση και απόκτηση του ECC . Αυτό για μας αποτελεί σοβαρό κίνητρο και θετική ανατροφοδότηση καθώς και απόδειξη για την ανάγκη συνέχισής του. Μέσα από αυτή τη διαδικασία προσφέρουμε βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους διάφορους φορείς και κατ' επέκταση βελτίωση της ποιότητας ζωής των φροντιζόμενων που είναι οι αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών. Έχουμε δημιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο συνεργατών και προσφέρουμε υπηρεσίες που σχετίζονται με το ECC γενικότερα. Αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό ΜΚΟ, Ιδρυμάτων, Συμβουλίων Κοινωνικής Ευημερίας, Δήμων, Σχολείων, Οργανώσεων,  Κέντρων Ημέρας, Ιδρυμάτων τα οποία προσφέρουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες για ΑμεΑ και ηλικιωμένους. 

Σημαντικό να αναφέρουμε επίσης ότι η επιστημονική μας ομάδα η οποία αποτελείται από εκπαιδευτές με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα, σχεδίασε και υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί, ένα μοναδικό και σύγχρονο σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας το οποίο έχει ως βάση τις αρχές και αξίες του ECC και εγκρίθηκε και επιχορηγήθηκε από την ΑΝΑΔ. Στόχος αυτής της σημαντικής Κατάρτισης είναι η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών των πιο πάνω φορέων , έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν τη ποιότητα των εργαζομένων τους και να τους προσφέρουν θετική υποστήριξη και εποπτεία.

Το ECC στη Κύπρο αποτελεί μοναδικό προσόν αναγνώρισης και πιστοποίησης στη Κοινωνική Φροντίδα, το οποίο ισχύει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και με τη πάροδο του χρόνου γίνεται όλο και περισσότερο γνωστό.