Εργασία στην Κύπρο

Εάν κάποιος επιθυμεί να εργαστεί στην Κύπρο και δεν είναι κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου θα χρειαστεί άδεια εργασίας για να μπορέσει να εργαστεί στην Κύπρο.

 

Η παρούσα πολιτική όσον αφορά τους αλλοδαπούς υπηκόους που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο είναι ότι η άδεια εργασίας χορηγείται μόνο σε προσωρινή βάση και για μια συγκεκριμένη θέση με την προϋπόθεση ότι κανένας Κύπριος πολίτης που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα δεν είναι διαθέσιμος. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή η δράση πρέπει να γίνει ενώ οι ξένοι υπήκοοι είναι εκτός Κύπρου. (εκτός από τις περιπτώσεις υπηκόων της ΕΕ).

 

Αλλοδαποί που αναζητούν εργασία στην Κύπρο πρέπει να εξασφαλίσουν μέσα από  προσωπικές τους προσπάθειες ενα τοπικό εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση σ ένα Λειτουργό Μετανάστευσης, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Λευκωσία (βλέπε διεύθυνση παρακάτω), το οποίο είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση αυτών των αδειών . Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δρα ως σύμβουλος του Λειτουργό Μετανάστευσης, όσον αφορά την κατάσταση στην αγορά εργασίας και τη συμμόρφωση του προαναφερθείσα εργοδότη με τα κριτήρια που διέπουν την απασχόληση των αλλοδαπών.


Προσλήψεις  γίνονται απευθείας από τους εργοδότες ή μέσω μεσαζόντων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να φτιάξετε το δικές σας άμεσες επαφές με ενδιαφερόμενους εργοδότες, οι μεσάζοντες ή ομοσπονδίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να γράψετε στο: Τμήμα Μετανάστευσης
Υπουργείο Εσωτερικών
1457 Λευκωσία
Κύπρος
Τηλ.: +357 22804502
Φαξ +357 22804587
E-mail: migration@crmd.moi.gov.cy