A CCFC projektről

Közös tudásalap létrehozása a szociális gondozás területén az Európai Gondozási Tanúsí­tvány segí­tségével (Creating a Common Foundation in Care using the ECC)

 

2009-ben a fenti cí­mmel indí­tott második projekt egy LEONARDO program keretében valósult meg, és az első Európai Gondozási Tanúsí­tvány (EGT) projekt eredményeire épí­tett. Az első projektben már meghatároztuk a szociális gondozói alapképzés, alaptudás tanulási kimeneteit, tudásterületeit, illetve teszteltük ezek érvényességét a szociális gondozói gyakorlatban. A tudásterületek mérésére alkalmas vizsgarendszert és tesztrendszert is kidolgoztuk, illetve adaptáltuk.

A második projektben (2009-2011) a 14 országot képviselő partnerekből álló együttműködésnek az volt a célja, hogy az Európai Gondozási Tanúsí­tványt egész Európában ismertté és elfogadottá tegye, kidolgozza a vizsga internetes változatát, illetve megtalálja az európai és a nemzeti képzési keretrendszerekben a tanúsí­tvány helyét.
 
Cél volt továbbá, hogy a projekt végére a brüsszeli központi adatbázisunkban több mint 2.000 olyan szakember neve szerepeljen, akik megszerezték az Európai Gondozási Tanúsí­tványt. Célul tűztük ki még, hogy minél több európai országban erős partneri együttműködéseink legyenek, olyan szervezetekkel, akik a tanúsí­tvány használatában és terjesztésében közreműködnek.

 

2011. szeptember 30-án zárult második projektünk, a fent kitűzött célok elérésével. 
 

A projektpartnerség tagjai:
 
Ausztria - Direktorverein Osterreichischer Sozialberufsbildung (DIVOS)
Belgium - European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD)
Bulgária - Socialna Associacija Sv. Andrej Balgaro-Germansko sdruzhenies nestopanka cel (SASA)
Ciprus - Prosvasi,  Limassol  and L C Educational (LCE)*
Csehország - Marlin sro*
Németország - Robert Kummert Akademie (RKA)
Magyarország – Kézenfogva Alapí­tvány
írország - National University of Ireland Galway (NUIG)
Olaszország - Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (AIAS)
Portugália - Centro de Educacao para o Cidadao Deficiente (CECD)
Románia - Fundata Alpha Transilvania (FAT)
Szlovénia -  CUDV Draga
Egyesült Királyság - The Association for Real Change (ARC)
Egyesült Királyság - The Social Care Institute for Excellence (SCIE)
Egyesült Királyság - Training and Assessment Support Services (TASS UK)*

 

(* a csillaggal jelzett szervezetek külső, támogató partnerek a projektben)

 

Eredmények

Projektszintű eredmények

  • Jó úton haladunk afelé, hogy elérjük a projekt egyik célkitűzését, vagyis azt, hogy 1200 fő letegye az Európai Gondozási Tanúsí­tvány vizsgáját, hiszen már több mint 700 névvel rendelkezünk a brüsszeli központi adatbázisunkban!
  • Kidolgoztuk és teszteltük a vizsga online változatát. Jelenleg azon dolgozunk, hogy az angol nyelven kí­vül valamennyi résztvevő ország nyelvén elérhető legyen az online teszt.
  • Új országokat vontunk be az Európai Gondozási Tanúsí­tványt használó országok körébe! Az új belépők Csehország, Litvánia és Lengyelország. Folyamatosan keresünk újabb csatlakozni kí­vánó országokat!
  • A vezető partnerek mellett szolgáltató partnereket keresünk és vonunk be azokban az országokban, amelyek már képviseltetve vannak a projektben. Azt szeretnénk elérni, hogy valamennyi résztvevő országban több szervezetből álló partnerség koordinálja és kezelje a tanúsí­tványt.
  • Az Európai Gondozási Tanúsí­tvány fejlesztését a projekt vezető testülete, az ECC Elnökség felügyeli. Az ECC Elnökség a projekt befejezését követő, 2011. szeptember utáni időszak megtervezéséért is felel. Az Elnökség az EASPD állandó bizottságaként működik. Az EASPD látja el az Európai Gondozási Tanúsí­tványhoz kapcsolódó titkári funkciókat, ők rögzí­tik azon személyek adatait, akik sikeresen letették a tanúsí­tványhoz kapcsolódó vizsgát.

 

Tevékenységek, sikerek

Akárcsak a projekt egészét tekintve, Magyarországon is sikeresen zárult az Európai Gondozási Tanúsí­tvány bevezetését célzó projekt.

A projekt során Magyarországon közel 800 ember vett részt a vizsgákon, akik közül megközelí­tőleg 500 fő meg is szerezte tanúsí­tványát. Valamennyi résztvevő ország közül nálunk vizsgáztak a legtöbben.

 

A projektben 2 Nemzeti partnerszervezettel kezdtünk el közösen dolgozni. Nemzeti partnerszervezetként jogosultságot szereztek arra, hogy vizsgákat és képzéseket szervezzenek.

 

Nemzeti partnerszervezetek:

 

SzenyoRita Közhasznú Egyesület

 

Kapcsolattartó: Balázsicsné Lászlóné

6455 Katymár, Május 1. u. 16.

Tel.: 06-20/351-7716

e-mail: balazsicsteza@gmail.com