2019

2019-ben 432 vizsgáztak

2019-ben 16 EGT vizsgát tartottunk, melyen összesen 432 fő vett részt.

A felkészítésre és a vizsgára folyamatosan lehet jelentkezni Balázsicsné Tezánál a balazsicsteza@gmail.com e-mail címen, vagy a 06-30/458-8775 telefonszámon!


 

2018

2018-ban 627-en tettek EGT vizsgát

Idén 19 vizsga volt, és 627-en tettek EGT vizsgát.

Ezúton is gratulálunk a sikeres vizsgázóknak!

Amennyiben vizsgázni szeretne, kérjük keresse katymári partnerünket.

 

 

 

2017

Európai Gondozási Tanúsí­tvány megszerzésére felkészí­tő képzések Katymáron!

2017-ben is folytatódnak a KézenFogva Alapítvány és a SzenyoRita Egyesület szervezésében Katymáron, az Európai Gondozási Tanúsítvány megszerzésére felkészítő képzések.

 

2017-es vizsgaidőpontok a következők:

 

2017. október 21.

 

2017. november 25.

 

2017. december 16.

 

A felkészítésre és a vizsgára folyamatosan lehet jelentkezni Balázsicsné Tezánál a balazsicsteza@gmail.com e-mail címen, vagy a 06-30/458-8775 telefonszámon!

 

 


 

 

EGT 5 éves Találkozó

                          MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk 2016. július 9-én, szombaton 15 órára Katymáron a Május 1. u. 16. SEGÍTŐHÁZBA.

Program:

·        5 éves az Európai Gondozási Tanúsítvány - születésnap!

·        bemutatkozik az INFOPONT – információs pontok hálózata

·        új, kibővült szolgáltatásokkal nyit a Segítőház

·        vendéglátás, kötetlen beszélgetés

Visszajelzést a Marcsek Zita 06-30-6677689 telefonszámra
vagya
marcsekzita@gmail.com e-mail címre
ill. a Segítőház Katymár facebook oldalra várunk

 

 

 

Eddigi eredmények

Mit értünk el ?

Projektszintű eredmények

 • Jó úton haladunk afelé, hogy elérjük a projekt egyik célkitűzését, vagyis azt, hogy 1200 fő letegye az Európai Gondozási Tanúsí­tvány vizsgáját, hiszen már több mint 700 névvel rendelkezünk a brüsszeli központi adatbázisunkban!
 • Kidolgoztuk és teszteltük a vizsga online változatát. Jelenleg azon dolgozunk, hogy az angol nyelven kí­vül valamennyi résztvevő ország nyelvén elérhető legyen az online teszt.
 • Új országokat vontunk be az Európai Gondozási Tanúsí­tványt használó országok körébe! Az új belépők Csehország, Litvánia és Lengyelország. Folyamatosan keresünk újabb csatlakozni kí­vánó országokat!
 • A vezető partnerek mellett szolgáltató partnereket keresünk és vonunk be azokban az országokban, amelyek már képviseltetve vannak a projektben. Azt szeretnénk elérni, hogy valamennyi résztvevő országban több szervezetből álló partnerség koordinálja és kezelje a tanúsí­tványt.
 • Az Európai Gondozási Tanúsí­tvány fejlesztését a projekt vezető testülete, az ECC Elnökség felügyeli. Az ECC Elnökség a projekt befejezését követő, 2011. szeptember utáni időszak megtervezéséért is felel. Az Elnökség az EASPD állandó bizottságaként működik. Az EASPD látja el az Európai Gondozási Tanúsí­tványhoz kapcsolódó titkári funkciókat, ők rögzí­tik azon személyek adatait, akik sikeresen letették a tanúsí­tványhoz kapcsolódó vizsgát.

 

Magyarországi eredmények

 • 2010. decemberében kezdtük el a vizsgáztatást! Eddig közel 700 fő tett sikeres vizsgát és szerezte meg az Európai Gondozási Tanúsí­tványt Magyarországon.

Európai Gondozási Tanúsí­tvány – Professzionális Szociális Gondozói Képzés a 21. században!

Az Európai Gondozási Tanúsí­tvány (EGT) partnersége 2014. október. 02 -án Ljubjanában a fenti névvel EGT konferenciát szervez a 'Not Patients, But Citizens with Rights' projekt zárásának alkalmából.

Az esemény céljai:

 

1. A résztvevők megvitassák az alapvető jelenlegi és a jövőbeni kilátásokat a szociális gondozás területén nyújtott szolgáltatás minőségbiztosí­tásában.

 

2.  Összehozza a szociális gondozás szakembereit, akik szí­vesen megosztják nézeteiket és tapasztalataikat Európa különböző országaiból érkező kollégáikkal.

 

3. Gondozói és oktatói képzési anyagok, valamint az EGT vizsga megismertetése az érdeklődőkkel.


A szervezők és a partnerség magyar tagjaként a Kézenfogva Alapí­tvány minden érdeklődőt szeretettel vár!

 

További információ a 'Not Patients, But Citizens with Rights' projektről, valamint az EGT-ről: www.eccertificate.eu oldalon találhat.

 

A konferencia nyelve angol. A részvétel ingyenes. Regisztráció és további információ a www.center-db.si/index.php?page=static&item=240&tree_root=19 oldalon található. 

 

 

A konferencia részletes programja

 

08:30 – 09:00 Regisztráció

09:00 – 09:40 Köszöntés

 • A konferencia megnyitása a szlovén szociális miniszter által (TBC)
 • A Szlovén Köztársaság Szakoktatási és képzési Intézetének bemutatkozása (CPI) (TBC)
 • Phd. Valerija Buzan, CUDV Draga, a helyi konferenciaszervező köszöntője
 • Belga Nemzeti Ügynökség, Európai Bizottság köszöntője (TBC)
 • Franz Wolfmayr, Az European Association of Service

providers for Persons with Disabilities – EASPD elnökének köszöntője

 

09:40 – 10:00 A “Not Patients, But Citizens With Rights” projekt

Katrijn Dekoninck (EASPD) projektkoordinátor által

 

10:00 – 11:15 “Európai Gondozási Tanúsí­tvány (EGT): 21. századi értékek és kompetenciák szociális gondozók számára” – kerekasztal beszélgetés az EGT vezetői és szakemberei részvételével

Shirley Potter, Association for Real Change (ARC), Egyesült Királyság, vezetésével és moderálásával

 • Hollandiából: Jelke Van der Valle, Van der Valle Consultancy
 • Romániából: Andreia Moraru, Fundatia Alpha Transilvana
 • Lettországból: Inga Skestere, Latvian Movement for Independent Living (LATMIL)
 • Csehországból: Barbora Zacharová, MARLIN sro
 • Németországból: Andreas Hermann, Robert-Kuemmert-Akademie GmbH (RKA)

 

11:15 – 11:45 KíVÉ SZÜNET és zene, tánc, dráma előadás, CUDV Draga

 

11:45 – 12:15 EGT, projekt és a jövő kihí­vásai

James Churchill, JC Consultancy Services, külső projektértékelő és az EASPD munkaerő fejlesztés és HR érdekcsoportjának elnöke közreműködésével

 

12:15 – 12:30 A konferencia műhelyeire vonatkozó útmutatás

 

12:30 – 13:30 EBÉD SZÜNET és lehetőség az EGT vizsga letételére

 

13:30 – 15:00 Műhelyek

 

1. Műhely: Milyen kihí­vásokkal kell szembenézniük a szociális gondozóknak, akik a saját otthonukban látják el az embereket? Milyen az ideális támogatás az egyedül dolgozó gondozó számára?
Kovács Éva, Kézenfogva Alapí­tvány, Magyarország

2. Műhely: A család szerepe a fogyatékossággal élő személyek támogatásában – Hogyan segí­thet az EGT a gondozóknak a családdal való együttműködésben?
Spela Byrne, CUDV Draga, Szlovénia

3. Műhely: Az életminőség fejlesztése a gondozásban: a technológia szerepe
Evert-Jan Hoogerwerf, AIAS Bologna Ausilioteca team & Emilia Romagna's Regional Centre for Assistive Technology, Olaszország

 

15:00 – 16:15 Plenáris ülés- a műhelyek eredményeinek bemutatása, vita, kérdések

 

16:15 – 16:30 Következtetések

 

16:30 – 17:30 ZíRí“ FOGADíS és EGT vizsga lehetőség

 

Vizsgadí­j változás

2014. október 1-jétől az EGT vizsga dí­ja 16.000 Ft.

 

Ez a dí­j tartalmazza a vizsgahelyszí­n biztosí­tását, a tanári felügyeletet a vizsga során, a vizsga javí­tásának dí­ját és a kétnyelvű (angol és magyar) tanúsí­tvány kiállí­tásának, illetve a tudásterületeket és az alapvető azonosí­tó adatokat tartalmazó német nyelvű igazolást a vizsga sikeres teljesí­téséről.

 

A vizsgafelkészí­tő képzés dí­ja külön kerül megállapí­tásra. Kérjük, érdeklődjön a vizsgáztató szervezeteknél!

 

EGT oktatók képzése

2014.03.10-13-án  lezajlott az első  “Oktatók felkészí­tése az Európai Gondozási Tanúsí­tvány megszerzésére felkészí­tő  továbbképzés” a Kézenfogva Alapí­tvány szervezésében. Öt oktató vehette át az akkreditált képzés elvégzését igazoló tanúsí­tványt.

 

EGT vizsgalehetőség Budapesten!

Budapesten is lehetőség nyí­lik az Európai Gondozási Tanúsí­tvány megszerzésére. 2014. március 1-jén, szombaton 9 órától vizsgát tartunk a Kézenfogva Alapí­tvány irodájában (1093 Budapest, Lónyay utca 19.).
A vizsga dí­ja 15.240 Ft, mely a vizsga kezdetén fizetendő.

A budapesti vizsgára jelentkezni február 26-ig, az alábbi linkre kattintva, név és e-mail cí­m megadásával lehet:

Jelentkezem!

 

Az EGT vizsgáról bővebb tájékoztatást a GYIK és az EGT vizsga menüpontok alatt talál.

 

 

 

Ha bármi kérdése van a makai.szilvia@kezenfogva.hu, illetve a

kovacs.eva@kezenfogva.hu cí­men érdeklődhet.

 

 

Új Facebook oldal!

Elkészült a 'Not Patients, But Citizens with Rights' projektünk Facebook oldala, ahol érdekes információkat és számos képet talál, emellett betekintést nyerhet a nemzetközi partnerség napi munkájába.

 

Az oldalt a következő linken érheti el! Ha tetszik az oldal, kérünk egy lájkot!

 

https://www.facebook.com/NPBCWR

 

 

Not Patient, but Citizens with Rights

Nem ápoltak, hanem jogokkal rendelkező állampolgárok. Talán í­gy fordí­thatnánk le a legjobban a EGT fejlesztésére létrehozott projekt cí­mét angolról. Frappáns magyar cí­met nehéz adni neki, ami jól kifejezhetné azt a törekvésünket, hogy ebben a fejlesztési szakaszban, akárcsak az azt megelőzőekben segí­teni szeretnénk szociális ellátást abban, hogy fogyatékosság medikális modellje helyett hatékonyan elmozduljanak a fogyatékosság modelljének gyakorlati alkalmazása felé.

 

 

Európai Gondozási Tanúsí­tvány megszerzésére felkészí­tő képzések Katymáron!

2014-ben is folytatódnak a SzenyoRita Egyesület szervezésében Katymáron az Európai Gondozási Tanúsí­tvány megszerzésére felkészí­tő képzések.

2014-es vizsgaidőpontok a következők:

 

December 13-14

 

A felkészí­tésekre és a vizsgára folyamatosan lehet jelentkezni Kinigopulos Mártánál a kinigopulosmarta@gmail.com e-mail cí­men, vagy a 06 30 709 9265 telefonszámon, illetve Balázsicsné Tezánál a balazsicsteza@gmail.com e-mail cí­men, vagy a 06 20 351 77 16 telefonszámon!

 

 

Európai Gondozási Tanúsí­tvány vizsgázói felmérés eredményei


A 2011 ősze és 2012 nyara között Bács-Kiskun megyében vizsgázók közreműködésével készí­tettünk egy felmérést júniusban, amelyben arra voltunk kí­váncsiak, hogy a sikeresen vizsgázó hallgatók mi módon tudják használni tanúsí­tványukat, milyen tapasztalatik vannak a vizsgáról és a tréningről.

 

A felmérés eredményei alapján azt látjuk, hogy vizsgázóink jellemzően nők, átlagéletkoruk 46 év. A vizsgázók 70%-a beszél legalább egy idegen nyelvet, főként az angol, a német és földrajzi sajátosságból adódóan a horvát nyelvet beszélik a kitöltők.

 

 

A vizsgázók több mint 80 %-a rendelkezik képesí­téssel egészségügyi, szociális vagy gyermekvédelmi területen. A kitöltők 60% -nak a válaszadás időpontjában volt munkahelye. A legtöbben Magyarországon, emellett Németországban és Ausztriában dolgoznak.

 

A válaszadók pozití­v tapasztalatokról számoltak be a képzés során tanultak felhasználhatóságát illetően. A vizsgázók fele új munkahelyet talált a tanúsí­tvány segí­tségével, vagy meglévő munkahelyén jobb pozí­cióba került, magasabb fizetést kap, vagy napi munkája során sikeresen alkalmazza a képzésen tanultakat.

Összességében azt látjuk, hogy vizsgázóink különböző képzettséggel és elvárásokkal érkeznek a tréningre és a vizsgára, azonban a tanúsí­tványt jellemzően jól tudják használni a munkaerő-piacon, a képzésen szerzett ismereteket hasznosnak és korszerűnek tartják.