Az Európai Gondozási Tanúsítvány (EGT) az első apró lépés ahhoz, hogy a szociális gondozási szolgáltatások minősége Európa-szerte egységes tudásbeli és szemléleti alapon nyugvó, magas szakmai színvonalú lehessen. Az EGT ennek az egységes szintnek a mérőeszköze és tanúsítványa. Az EGT a szociális szektor belépő szintjeként határozható meg.

A 14 tagországot képviselő szervezetekből álló projektben (a résztvevők körét folyamatosan szélesítjük) meghatároztunk egy közös megegyezésen alapuló, minimálisan elvárható szintet a szociális gondozó szakemberekkel szemben. Ez a szint valamennyi Európai Uniós tagországban érvényes a szociális gondozás területén. E mögött az elvárási szint mögött megjelenő tudástartalmat összefoglalóan a „szociális gondozói alaptudás tanulási kimeneteinek” (angol rövidítése BESCLO: Basic European Social Care Learning Outcomes) nevezzük. Az Európai Gondozási Tanúsítványt az kaphatja meg, aki sikeres vizsgát tesz, és ezáltal bizonyítani tudja, hogy a szociális gondozói alaptudás minden tanulási kimenetére vonatkozóan megfelelő ismerettel rendelkezik.

Ví­ziónk

Azt szeretnénk elérni, hogy mindenki, aki a szociális szektorban dolgozik valamely európai uniós tagállamban, rendelkezzen az Európai Gondozási Tanúsítvánnyal vagy legyen lehetősége letenni a vizsgát. Ezen keresztül Európa-szerte egy egységes és közös tudásalap jöhet létre a szociális gondozási szolgáltatások terén.


Szeretnénk elérni, hogy a munkavállalók valamennyi Európai országban használhassák a tanúsítványukat. Legyen ez egy Európa-szerte ismert és elismert tanúsítvány, amely bizonyí­tja, hogy a munkavállaló rendelkezik a szociális gondozás alapjaira vonatkozó megfelelő minőségű és szintű tudással. Így a munkáltató is biztos lehet abban, hogy a munkavállalói azonos értékek mentén végzik munkájukat, azonos követelményeknek felelnek meg eltérő nemzeti képesítéseik ellenére, vagy meg tudnak felelni ezeknek a követelményeknek abban az esetben is, ha éppenséggel nincs képesítésük. Az Európai Gondozási Tanúsítvánnyal rendelkező munkavállalók pozíciói, elhelyezkedési esélyei növekednek. Európai szinten javulni fog a foglalkoztathatóság és a munkavállalók mobilitása a szociális szektorban.
 

Az Európai Gondozási Tanúsí­tványról

Az Európai Gondozási Tanúsítványt (EGT) a szociális gondozási szolgáltatások alapbizonyí­tványaként fejlesztettük ki eredetileg egy, az Európai Unió támogatásával megvalósuló Leonardo Da Vinci projekt keretében, mely 2008-ban fejeződött be, amit egy 2011-ig tartó újabb LEONARDO projekt követett. A tanúsítványt vizsgán való sikeres megfelelés után lehet megkapni.

A tanúsítvány bizonyítékot jelent a munkáltatók számára arról, hogy a tanúsítvány birtokosa bemutatta, hogy rendelkezik a gondozási szektorban történő biztonságos munkavégzéshez szükséges alapvető tudással. A bizonyítvány azt a tudásanyagot fedi le, amire a szociális gondozás területén dolgozni kezdő szakembereknek szüksége van, ahogy azt a szociális gondozói alapképzés tanulási kimeneteiben (BESCLO) is megállapítottuk. Ezek a tanulási eredmények elérhetőek gyakorlati képzés, vagy egy egyszerű rövid képzés, vagy egy nagyobb és/vagy hosszabb képzés része által. Nincs elvárás arra vonatkozólag, hogy valaki hogyan szerzi meg a BESCLO területeihez tartozó tudást. Ahhoz, hogy valaki megkaphassa a tanúsí­tványt, csak be kell mutatnia, hogy rendelkezik a szükséges tudással és tudja alkalmazni is olyan helyzetekben, melyek nagy valószínűséggel elő fognak fordulni a gondozási  munka során.

A tanúsítványt az adott országban (vagy abban az országban, melyben Ön pillanatnyilag dolgozik) a vezető partnerszervezet állítja ki, valamint rögzíti a személyes adatait és a sikeres vizsga időpontját. A tanúsítványt bármely munkáltatónak megmutathatja, akik így láthatják, hogy Ön mit tud. A nevét egy brüsszeli központi adatbázisban rögzítjük, mely az Európai Gondozási Tanúsítvánnyal rendelkező összes személy nevét tartalmazza, ezáltal védjük a lehetséges visszaélésektől az adatokat, valamint azon munkáltatók számára betekintési lehetőséget biztosítunk, akik a lehetőséggel kívánnak élni.

 

Résztvevő országok

Az Európai Gondozási Tanúsítvány az alább felsorolt országokban érhető el:
 
Ausztria
Bulgária
Ciprus
Csehország
Egyesült Királyság
Görögország
Litvánia
Magyarország
Moldova
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
SzlovéniaA tanúsítvány megszerzésével kapcsolatos, adott országra vonatkozó információkat a főoldalon az ország kiválasztásával érheti el.

Az ECC projekthez újabb szervezetek és országok csatlakozhatnak. Kérjük, látogasson vissza később is honlapunkra!