Európai Gondozási Tanúsí­tvány megszerzésére felkészí­tő képzések Katymáron!

2017-ben is folytatódnak a SzenyoRita Egyesület szervezésében Katymáron az Európai Gondozási Tanúsí­tvány megszerzésére felkészí­tő képzések.

 

2017-es vizsgaidőpontok a következők:

2017. október 21.

2017. november 25.

2017. december 16.

 

 

A felkészí­tésekre és a vizsgára folyamatosan lehet jelentkezni Kinigopulos Mártánál a kinigopulosmarta@gmail.com e-mail cí­men, vagy a 06 30 709 9265 telefonszámon, illetve Balázsicsné Tezánál a balazsicsteza@gmail.com e-mail cí­men, vagy a 06 20 351 77 16 telefonszámon!

 

 

Az Európai Gondozási Tanúsí­tványhoz kapcsolódó vizsgáról


A vizsga összesen 96 kérdésből áll. A BESCLO teljes 8 tudásterületét felöli, területenként 3 kérdéssel, állí­tással találkozunk a tesztben, kérdésenként, illetve állí­tásonként 4-4 szempontot, válaszlehetőséget kell egyenként értékelni. A válaszlehetőségeket IGAZ vagy HAMIS érték adható, illetve lehetőség van üresen hagyni a választ.

 

Értékelés során a teljes tesztben elért pontszámokat összegezzük, illetve az egyes BESCLO területekre vonatkozóan is kap pontszámot a vizsgázó. Az új tí­pusú hallgatói visszajelző lapon rögzí­tjük a vizsgázó összpontszámát, az elért eredményt és az egyes területekre vonatkozó eredményt.

 

A tesztlap kitöltésére 1 óra áll rendelkezésre.

 

Kipróbálhatja az EGT vizsgát egyszerűen otthonról. Az alábbi linken mind a 8 BESCLO területről kap egy-egy kérdést és a végén ellenőrizheti válaszai helyességét.

Kipróbálom a gyakorló tesztet!

 

 

A vizsgaidőpontokról és a felkészí­tési lehetőségekről a Hí­rek menüpontban és az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:

                                   

Nemzeti vezető szervezet:  

 

Koordinálja és szervezi az EGT vizsgákat, emellett a vezető szervezet állí­tja ki a tanúsí­tványokat és kezeli az ehhez kapcsolódó adminisztrációt.

 

      Kézenfogva Alapí­tvány  

           1093 Budapest, Lónyay utca 19.

            tel.:0612155213

                  0612178100

            http://kezenfogva.hu/

            Kapcsolattartó: Kovács Éva

            e-mail: kovacs.eva@kezenfogva.hu

 

 

Nemzeti partnerszervezetek:

 

Felkészí­tő tanfolyamokat szerveznek, illetve vizsgáztatnak:

 

      SzenyoRita Közhasznú Egyesület

           1039 Budapest, Bálint György u. 17.

           Tel.: 06208247811

           http://www.szenyoritarita.freewb.hu/www.szenyoritarita.freewb.hu  

           Kapcsolattartó: Kinigopulos Márta

           e-mail: kinigopulosmarta@gmail.com

 

      MRE Szeretetszolgálati IrodaReformátus Diakóniai

      Felnőttképzési Intézmény

            1146 Budapest, Hungaria körút 200.

            Tel.: 06306395373

                    0612730450

            http://redifi.hu

            e-mail: felnottkepzes@reformatus.hu