Lai nodrošinātu nemainīgi augstu sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti visā Eiropā, pirmais nelielais solis ir Eiropas aprūpes sertifikāts (ECC). Partneri no 20 ES dalībvalstīm (kurām joprojām pievienojas jaunas partnervalstis) ir apzinājuši un vienojušies par to minimālo zināšanu apjomu, kāds personālam ir nepieciešams, lai varētu strādāt sociālo pakalpojumu jomā jebkurā no ES dalībvalstīm.

Zināšanu kopums, kurš nosaukts "Pamata zināšanas Eiropas sociālās aprūpes jomā" ("Basic European Learning Outcomes", saīsinājumā no angļu valodas BESCLO), ir ECC pamatā. Eiropas aprūpes sertifikātu saņem ikviens kandidāts, kurš nokārto ECC eksāmenu, tā demonstrējot pietiekamas zināšanas visās BESCLO tēmās. Vairāk informācijas par BESCLO saturu var iegūt sadaļā "BESCLO".

Sociālās aprūpes nākotnes vīzija ES ir - ikviens darbinieks, kurš strādā sociālās aprūpes pakalpojumos jebkurā no ES dalībvalstīm, ir apguvis nepieciešamās zināšanas, lai nokārtotu ECC eksāmenu. Tas nodrošinātu kopīgu izpratni par vērtībām un darbam nepieciešamo zināšanu apjomu, veidojot vienotu pamatu sociālajā aprūpē visā ES. Darbinieki varēs izmantot ECC jebkurā valstī, lai pierādītu, ka viņiem ir pietiekamas pamata zināšanas sociālajā aprūpē. Darba devēji varēs būt pārliecināti, ka viņu darbiniekiem ir vienota izpratne un pietiekamas pamata zināšanas. ECC uzlabos nodarbinātību un darbaspēka mobilitāti ES sektorā, kur zemākā līmeņa darbinieki visbiežāk nav saņēmuši apmācību vai arī viņi nav ieguvuši atbilstošu kvalifikāciju. Sertifikāts nodrošinās miljoniem aprūpes darbinieku visā Eiropā iespēju saņemt neatkarīgu novērtējumu savām zināšanām.  

Dažādās valstīs ECC ir atzīts dažādos veidos, bet ECC ir formāli atzīts, kā atbilstošs Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras III līmenim.

Papildināts 14.05.2020

Uzmanību darba devējiem un apmācību vadītājiem!

ECC var tikt izmantots visdažādākajos veidos - ECC ir izveidots tā, lai darbinieks spētu demonstrēt izpratni par pamata zināšanu kopumu. Lai iegūtu nepieciešamās zināšanas, nav obligāti jāapmeklē "ECC kursi" vai jāizmanto noteiktas apmācību metodes (kaut arī mēs varam jums piedāvāt gan klātienes, gan tālmācības kursus, ja jūs to vēlaties) - dalībnieki var mācīties arī individuāli jebkurā laika periodā. Vienīgais kritērijs ir - spēja nokārtot ECC eksāmenu. 

 

Apmācību vadītāji var piedāvāt ECC kā izvēles priekšmetu jau esoša apmācību kursa ietvaros vai arī, lai izvērtētu apmācāmā izaugsmi. Darba vietas vadība var izmantot ECC, lai pārliecinātos, vai personālam ir darbam nepieciešamās un prasībām atbilstošas pamata zināšanas. Darba devēji var izmantot ECC, lai pārbaudītu savu personālu un noteiktu, kuriem darbiniekiem ir labas pamatzināšanas un atbilstoša attieksme. 

 

Līdz ar to ECC ir ērti pielietojams instruments, kurš vienlīdz daudz var dot kā darba devējam, tā arī darbiniekam.