Kas ir ECC eksāmens?

Eksāmenu iespējams kārtot klātienē, aizpildot eksāmena formu papīra versijā, vai tiešsaistē (elektroniski). Eksāmena tiešsaistes versija šobrīd ir pieejama tikai dažās valodās (latviešu valodā pagaidām tā nav pieejama). Latviešu valodā eksāmenu iespējams kārtot tikai kātienē. Ja jūs vēlaties kārtot eksāmenu vai uzzināt kur un kā jūs varat iegūt eksāmena nokārtošanai nepieciešamās zināšanas, lūdzu, sazinieties ar biedrību "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi". Kontaktinformācija pieejama sadaļā "Kontakti".

 

ECC eksāmens ir izveidots tā, lai dotu iespēju kandidātiem pierādīt, ka viņi ir apguvuši pamata zināšanas katrā no BESCLO tēmām un spēj tās pielietot situācijās, kuras ir visbiežāk sastopamas, strādājot sociālajā aprūpē. Eksāmenam ir vienkāršs formāts un tas ir identisks katrai no BESCLO tēmām.

 

  • Atbildot uz eksāmena jautājumiem ir jāizdara izvēle starp atbilžu variantiem PAREIZI vai NEPAREIZI. Iespējama arī izvēle - neatbildēt uz jautājumu (kārtojot eksāmenu tiešsaistē ir obligāti jāatzīmē viens no piedāvātajiem variantiem, jo programma nepieļauj iespēju atstāt neatbildētu jautājumu).
  • Katram apgalvojumam ir četras atbildes, kuras ir vai nu pareizas, vai nepareizas. Savukārt par katru BESCLO tēmu ir trīs apgalvojumi un tātad 12 jautājumi. Jebkuram no apgalvojumime VISAS ČETRAS  atbildes var būt PAREIZAS vai arī VISAS ČETRAS atbildes var būt NEPAREIZAS. Iespējama arī jebkura kombinācija starp pareizajām un nepareizajām atbildēm. Īpaša uzmanība jāpievērš tiem apgalvojumiem, kuros tiek teikts, ka kaut kas ir "vienmēr" vai "nekad" vai arī - kaut kas "noteikti ir jādara". Neviens no jautājumiem nav "viltīgs", bet, atbildot uz jautājumu, ir jābūt pilnīgai pārliecībai, ka tad, ja jūs piekrītat apgalvojumam, ka "nekad nedarīsiet" kaut ko, tad tas patiesi nozīmē, ka jūs to nekad nedarīsiet un nevis vairumā gadījumu nedarīsiet.
  • Eksāmenam ir astoņas sadaļas un katra sadaļa atbilst vienai no BESCLO tēmām. Tātad kārtojot eksāmenu, ir jāatbild uz 96 jautājumiem. Kandidātam tiek dotas 60 minūtes, lai aizpildītu eksāmena formu (tiešsaistes versijā ir redzams pulkstenis, kurš rāda, cik daudz laika ir atlicis). Eksaminētājs informē kandidātus par atlikušo laiku līdz eksāmena beigām. Kandidāts var beigt eksāmenu un tastāt eksaminācijas telpu jebkurā laikā, bet netiek pieļauta iespēja atgriezties un turpināt pārtraukto eksaminācijas procesu. Eksāmena laikā netiek pieļauta palīgmateriālu izmantošana, kas varētu palīdzēt atbildēt uz jautājumiem.
  • Kandidātiem ir vieglāk nokārtot eksāmenu, ja viņiem jau iepriekš ir bijusi šāda pieredze: atbildēt uz jautājumu, uz kuru tiek piedāvāti vairāki atbilžu varanti. Pirms eksāmena kārtošanas ir iespēja iepazīties ar eksaminācijas formas paraugu un atbildēt uz dažiem izmēģinājuma jautājumiem.