Biežāk uzdotie jautājumi

1. Ko man dos ECC?

Ar ECC jūs varat pierādīt, ka jums ir nepieciešamās zināšanas, lai strādātu sociālās aprūpes jomā. ECC kalpo kā pamats zemākā līmeņa aprūpes personāla zināšanu salīdzināšanai Eiropā un nodrošina darbiniekiem un darba devējiem viegli pieejamu un dažādās valstīs savstarpēji pielīdzināmu sertifikātu. Sertifikāts atvieglo darbiniekiem darba meklēšanu sociālās aprūpes jomā citās Eiropas valstīs un tādās valstīs, kā Amerika un Austrālija, kur darba devējiem dažreiz ir grūti izprast citās valstīs izsniegtos sertifikātus, īpaši, ja tie nav angļu valodā. Ja uz darba vietu pretendē vairāki kandidāti, ECC īpašniekam, iespējams, būs prioritāte, lai saņemtu uzaicinājumu uz darba interviju!

 

2. Vai ECC attiecas uz veselības aprūpes vai sociālās aprūpes jomu? Vāciski runājošās valstīs un Portugālē ir liela atšķirība starp veselības aprūpes jomu, uz kuru bieži tiek attiecināts jēdziens "aprūpe" (Vācu valodā: "Pflege"), un sociālās aprūpes jomu. ECC mērķis ir nodrošināt pamata zināšanu kopumu, kas nepieciešams, lai strādātu sociālās aprūpes sektora zemākajā līmenī. Tādās valstīs kā Apvienotā Karaliste, veselības aprūpes asistenta un sociālās aprūpes asistenta lomas bieži pārklājas. Līdz ar to ECC sniedz pietiekama apjoma zināšanas, lai Apvienotajā Karalistē darbinieks varētu strādāt gan veselības aprūpes, gan sociālās aprūpes jomā.

 

3. Vai tas ir profesionālās apmācības kurss? Tas nav profesionālās apmācības kurss, bet var būt daļa no šāda kursa. ECC var iegūt pēc sekmīgas eksāmena nokārtošanas (nepieciešamības gadījumā ir iespēja iziet apmācības kursu). ECC galvenais mērķis ir sniegt cilvēkiem nepieciešamās pamata zināšnas darbam sociālās aprūpes zemākajā līmenī. Nepastāv nekādu prasību par to, kā, kur, un cik ilgā laikā cilvēks iegūst zināšanas. Vienīgā prasība, lai kandidāts izprastu visas BESCLO tēmas un varētu to apliecināt, nokārtojot eksāmenu.

 

4. Vai ECC var pielāgot kā jau esoša apmācību kursa daļu? Jā, tas ir iespējams! Dažās valstīs ECC iegūšanai nepieciešamās zināšanas jau ir iegūstamas esošu apmācības kursu ietvaros. Piemēram, Vācijā ECC tiks iekļauts jau esošā viena gada un trīs gadu ilgu sociālās aprūpes apmācību kursu ietvaros. ECC ir īss apkopojums par nepieciešamajām pamatzināšanām, lai strādātu aprūpes jomā Eiropā. Tomēr ES dalībvalstīs var būt arī individuālas papildus prasības sociālās jomas darbiniekiem. Drīzumā ECC mājas lapā būs pieejama informācija par esošajām papildus prasībām dažādās Eiropas valstīs.

 

5. Vai ECC ir kvalifikācija? Eiropas aprūpes sertifikāts pats par sevi katrā dalībvalstī nav kvalifikācija. Tomēr partneri cer, ka dalībvalstīs esošās apmācību programmas atbildīs ECC saturam (tas nozīmē, ka apmācību programmas sniedz ECC iegūšanai nepieciešamās zināšanas). ECC iegūšanai ir nepieciešamas pamata zināšanas sociālās aprūpes jomā. Zināšanas tiek izvērtētas ar eksaminācijas anketas palīdzību, kurā ir iekļauti jautājumi ar vairākās iespējamām atbildēm. ECC nolūks nav izglītības līmeņa pierādīšana vai dalībvalstīs esošo sociālās aprūpes jomas kvalifikāciju aizstāšana. CCFC projekta ieviešanas laikā visās Eiropas valstīs notiek nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru pielīdzināšana Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Projekta īstenošanas komanda cer panākt formālu ECC atzīšanu un pielīdzināšanu vienam no astoņiem Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmeņiem.

 

6. Kas var piedāvāt ECC apmācību? Dažādās valstīs apmācību var piedāvāt dažāda veida institūcijas. ECC apmācība var tikt piedāvāta dažādos veidos (kā tālmācība, klātienes kurss, neklātienes kurss u.c.). Pēc darba devēja pieprasījuma apmācību iespējams organizēt arī darba vietā. Latvijā apmācību piedāvā Vadošais partneris - biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi".

 

7. Vai ECC uzlabo izredzes darba tirgū? ECC kalpo kā pierādījums darba devējam, ka sertifikāta īpašniekam ir pietiekamas pamata zināšanas, lai strādātu sociālās aprūpes jomā, tā papielinot iespējas iegūt darbu tajās Eiropas valstīs, kur ECC ir atzīts. ECC veicina vienādas izpratnes par sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti un vērtībām, uz kurām šie pakalpojumi ir balstīti, attīstību visā Eiropā. ECC sertifikāta ieguvējam var būt priekšrocības darba tirgū visās tajās Eiropas valstīs, kurās darba devēji atzīst ECC. Esošā pieredze pierāda, ka darba vietas pretendents, kuram ir ECC, būtiski izceļas visu pārējo pretendentu vidū.

 

8. Cik maksā ECC iegūšana? Dažādās valstīs izmaksas sertifikāta iegūšanai ir atšķirīgas. Vairumā dalībvalstu standarta cena ECC eksa'mena kārtošanai ir 60EUR. Latvijā izmaksas tiep samērotas ar IKP, tāpēc cena ir zemāka. Ja papildus nepieciešams apmācību kurss, izmaksas būs augstākas. Lai kārtotu ECC eksāmenu, nav prasība iepriekš iziet apmācību kursu, tomēr iepriekšējas apmācības var palielināt kandidāta iespēju veiksmīgi nokārtot eksāmenu un iegūt sertifikātu. Lai uzzinātu eksēmena un apmācību izmaksas Latvijā, lūdzu, interesējieties pie Latvijas vadošā partnera - biedrības "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi".  

 

9. Cik un kādās valstīs ECC ir atzīts? Šobrīd ir 18 partneri 16 ES dalībvalstīs. Vairāk informācijas meklējiet sadaļā "ECC Latvijā un Eiropā".

 

10. Vai ir kādi nosacījumi, lai varētu pretendēt uz sertifikāta iegūšanu? Galvenie nosacījumi - kandidātam ir jābūt vismaz 16 gadus vecam un apguvušam pamatizglītību. Kandidātam ir jāzina tās valsts valoda, kurā eksāmens tiek kārtots. Pretendentam nav nepieciešama iepriekšēja praktiskā darba pieredze sociālās aprūpes jomā, pretendents var nebūt darba attiecībās un viņam nav nepieciešama iepriekšēja kvalifikācija.

 

11. Kādu ieguldījumu ECC dos pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā? ECC apmācības kursi var tikt organizēti universitātēs, organizācijās, skolās un pie darba devējiem ikvienā valstī. ECC veicina vienādas izpratnes par sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti un vērtībām, uz kurām šie pakalpojumi ir balstīti, attīstību visā Eiropā.

 

12. Kādas tēmas aptver ECC? ECC iegūšanai nepieciešamas zināšanas/izpratne par šādām tēmām:

  • Sociālā darba vērtības
  • Dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem, kuriem tiek sniegts atbalsts
  • Darbs ar riska situācijām
  • Izpratne par savu kā aprūpes sniedzēja lomu
  • Darba drošība
  • Pozitīva komunikācija
  • Kā atpazīt un reaģēt uz noliegumu un ļaunprātīgu izturēšanos
  • Aprūpes darbinieka izaugsme

 

13. Ja es uzskatu, ka manas zināšanas ir pietiekamas, lai nokārtotu eksāmenu, vai man ir jāiziet apmācības kurss vai arī es varu pieteikties izmēģinājuma testam? Jūs varat pieteikties pie ECC vadošā partnera jūsu valstī un piedalīties izmēģinājuma testā, lai pārliecinātos, vai jūsu zināšanas ir pietiekamas eksāmena kārtošanai. Ir cilvēki, kuriem ir pietiekama pieredze, lai nokārtotu eksāmenu bez iepriekšējas sagatavošanās, tomēr lielākajam vairumam kandidātu neizdodas nokārtot eksāmenu bez apmācības. Pieredze rāda, ka apmācību kursa apguve būtiski palielina kandidāta iespējas nokārtot eksāmenu.