Darba iespējas Latvijā ārvalstniekiem

Personu, kas nav Latvijas pilsoņi vai patstāvīgie iedzīvotāji situācija darba tirgū ir atkarīga no tā, ar kādu uzturēšanās atļauju viņš/a uzturas Latvijā. Tas attiecas arī uz darbu sociālo pakalpojumu jomā. Darba atļauja nav nepeiceišama personām, kuri ir ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņi. Pārējām personām - ārvalstniekiem, lai stātos darba attiecībās, ir nepieciešama vīza vai uzturēšanās atļauja un nereti arī darba atļauja.

 

Vīza un nodarbinātība

Ārvalstnieks Latvijā var tikt nodarbināts arī, ja viņš Latvijā iebrauc ar vīzu. Šāda prakse tiek īstenota gadījumos, ja ārvalstnieka nodarbinātība ir saistīta ar īstermiņa vai neregulāru uzturēšanos Latvijas Republikā un nepārsniedz 90 dienas pusgada laikā. Lai varētu strādāt, tiek izsniegta arī darba atļauja, kuras derīguma termiņš ir atbilstošs vīzas derīguma termiņam.

 

Termiņuzturēšanās atļauja un nodarbinātība


Ārvalstnieki, kas uzturas Latvijā ar termiņuzturēšanās atļauju un ierodas uz darba vai uzņēmuma līguma pamata, Latvijas darba tirgum var piekļūt tikai tad, ja viņus ir uzaicinājis darba devējs, kurš apstiprināšanai Nodarbinātības Valsts aģentūrā ir iesniedzis darba izsaukumu. Lai ārvalstnieks Latvijā varētu strādāt, ir nepieciešama darba atļauja. Darba atļauju Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde izsniedz, ja Nodarbinātības Valsts aģentūra ir apstirinājumsi izsaukumu. Vairumā gadījumu darba atļauja dod tiesības strādāt tikai pie viena darba devēja, kurš ārvalstnieku ir uzaicinājis. Ja termiņuzturēšanos saņēmis darbinieks paliek bez darba, tad viņa uzturēšanās atļauju anulē un viņam Latvija jāpamet. Jā ārvalstniekam mainās darba devējs, viņam jāsaņem jauna darba atļauja, izpildot atkārtoti darba atļaujas saņemšanas procedūru. Ja darba devējs var nodrošināt stabilu darba vietu, tad termiņuzturēšanās atļauju uz darba līguma pamata ārvalstnieks var pieprasīt uz laiku līdz pieciem gadiem.

 

Darba izsaukumu darba devējs var noformēt LAtvijas Nodarbinātības Valsts aģentūrā, savukārt darba atļauju izsniedz Pilsonības un imigrācijas lietu pārvalde. Lai Jūsu potenciālais darba devējs varētu noformēt Jums darba izsaukumu, ja Jūs plānojat darboties reglamentētā profesijā, jums būs nepieciešams kvalifikācijas apliecība vai līdzvērtīga dokumenta kopija, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.

 


Pastāvīgās uzturēšanās atļauja un nodrbinātība

Pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušiem ārzemniekiem pieeja Latvijas darba tirgum nav ierobežota, jo viņiem nav nepieciešama darba atļauja un viņi var strādāt pie jebkura darba devēja.

 

Nodarbinātība un latviešu valodas zināšanas Ārvalstnieki lielākajā daļā profesiju Latvijā var strādāt tikai tad, ja viņi noteiktā līmenī ir apguvuši latviešu valodas zināšanas. Nepieciešamo zināšanu līmeni nosaka MK noteikumi nr. 733.

Informācijas avots: www.patverums-dm.lv

Citi noderīgi informācijas avoti:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. pmlp@pmlp.gov.lv

Nodarbinātības Valsts aģentūra. www.nva.gov.lv

Labklājības ministrija. lm@lm.gov.lv  

Informācija papildināta 10.10.2011.