Naše vize

Evropský certifikát v sociální péči (ECC) je první krok k zajištění odpovídající vysoké kvality sociálních služeb napříč zeměmi Evropské unie. Spolupráce 16-ti členských zemí (a další vstupují) vytvořila odpovídající rozsah toho, co by měl každý pracovník nastupující do sociálních služeb znát. Tato vymezení, které nazýváme základní evropské vědomostní cíle v sociálních službách (zkráceně BESCLO – Basic European Social Care Learning Outcomes) zahrnují osm hlavních oblastí a jsou podkladem pro samotný Evropský certifikát. Uchazeč, který prokáže při zkoušce ECC, že má znalosti v oblastech uvedených v BESCLO, se stává držitelem certifikátu ECC.

Naše vize do budoucnosti je, že ten, kdo bude působit v sociálních službách v zemích EU, může složit zkoušku ECC. Sdílením stejných hodnot a znalostí v sociálních službách, na jejichž podkladě je ECC založen, bude vytvořen společný základ vědomostí pracovníků v sociálních službách napříč celou Evropskou unií.

 

Pracovníci mohou využít svůj certifikát k prokázání svých znalostí v sociálních službách.

 

Zaměstnavatelé se současně mohou spolehnout, že zaměstnanci sdílejí stejný vědomostní základ, což zkvalitní jejich zaměstnatelnost a pracovní mobilitu napříč EU v sektoru, kde velká část pracovníků nemá pro práci žádná školení nebo kvalifikaci.