Co je ECC?

V Evropských zemích je mnoho osob, kteří potřebují pomoc, péči a podporu. Jde o osoby staré, zranitelné, nemocné nebo osoby se zdravotním postižením. Jednotlivé země mají svůj odlišný systém jak zabezpečit potřeby těchto osob, současně se v průběhu procesu poskytování pomoci a podpory o tyto osoby spoléhá na velkou skupinu nekvalifikovaných a neškolených pracovníků (napříč Evropou jde o počet až 20 miliónů).

 

Nápad stojící za vznikem ECC je zajistit sdílení hodnot a znalostí pracovníků v sociálních službách tak, aby mohli svou práci vykonávat odborně a bezpečně. ECC je založen na nejdůležitějším hledisku, a to osobě, které je poskytována sociální služba. ECC využívá spravedlivý přístup ve shodě s nařízením Evropské unie z roku 2006 na práva osob se zdravotním postižením a potlačuje starý lékařský model péče, kdy uživatel pasivně přijímal lékařskou léčbu.

 

Evropský certifikát v sociální péči (European Care Certificate - ECC) poskytuje všem pracovníkům v sociálních službách napříč Evropskou unií možnost naučit se základní a nezbytné znalosti, poskytuje uznání těchto vědomostí a sdílení společného přístupu napříč Evropskou unií, který směřuje k zabezpečení péče a pomoci pro potřebné osoby.

 

ECC byl vytvořen jako základní vstupní certifikát pro pracovníky v sociálních službách. V roce 2006 byl vytvořen jako součást projektu z programu Celoživotního učení, následně pokračoval jako jedna ze složek Inovačního projektu Evropské komise, který byl ukončen v září 2011 a zahrnoval 16 zemí. V současnosti se projekt rozšířil do dalších zemí a znalosti ECC se šíří dále díky novému projektu 2012-2014. Ten zajišťuje přenos inovací napříš zeměmi EU a současně zajištění kvalitní podpory a přístupu k výuce ECC nejen pro uchazeče, ale také pro lektory ECC.

 

ECC poskytuje zaměstnavateli důkaz, že držitel certifikátu prokázal základní a nezbytné znalosti, které jsou vyžadovány k odborné a bezpečné práci v sociálním sektoru. Toto zahrnuje vědomosti pro pracovníky začínající v sociálních službách, které získali formou školení v zaměstnání, krátkodobým kurzem nebo jako součást rozsáhlejšího nebo delšího kurzu.