Konference: Evropský certifikát v sociální péči

Profesionální vzdělávání v sociálních službách v 21. století, Lublaň, Slovinsko – 2. října 2014

 

Autor: Barbora Váverkova

Společnost MARLIN se jako jedna z vedoucích partnerů zprostředkovávající Evropský certifikát v sociální péči, zúčastnila závěrečné konference projektu „Občané s právy namísto pacientů“ (Not patients but Citizen with rights, NPBCWR), která se konala ve Slovinsku dne 2. října 2014. Konference proběhla pod záštitou společnosti CUDV Draga, vedoucího partnera ECC ve Slovinsku.

 

Hlavním cílem projektu NPBCWR bylo vytvořit, testovat a zavést do praxe společný vzdělávací materiál, díky kterému je předávána obsahová náplň základních evropských vědomostních cílů v sociálních službách (zvané BESCLO) pracovníkům v sociálních službách.

Prostřednictvím tohoto materiálu a Evropského certifikátu v sociální péči reprezentujeme nový směr vzdělávání pracovníků v sociálních službách, který odpovídá přístupu k osobám se zdravotním postižením dle Úmluvy OSN, a současně nabízíme standardizovaný systém testování, který je v sociálních službách unikátní.

Za EASPD, Evropskou asociaci poskytovatelů sociálních služeb pro osoby

se zdravotním postižením, vystoupila projektová manažerka Katrijn Dekoninck, která prezentovala samotné výsledky projektu.

 

Na závěrečné konferenci byly prezentovány základní cíle projektu, splněné výstupy, závěrečné vzdělávací materiály a jejich využití v praxi vzdělávání sociálních služeb.

 

Zástupci vedoucích partnerů jednotlivých zemí prezentovali, jakým způsobem je Evropský certifikát v jejich zemích využíván a jak dále směřovat ECC

na národních úrovních.

 

Za MARLIN, s.r.o. vystoupila Mgr. Barbora Váverková, která prezentovala možnosti využití ECC napříč Českou republikou prostřednictvím akreditovaných kurzů pro nové pracovníky v sociálních službách, akreditovaných seminářů pro působící pracovníky v sociálních službách jako součást jejich programu celoživotního učení a současně naznačila způsob dalšího směřování a rozšiřování ECC v systému dalšího vzdělávání dospělých v ČR.

 

Dále vystoupil externí hodnotitel James Churchill zhodnotit využitelnost projektu v praxi a možnosti dalšího směřování a rozšiřování ECC v Evropském společenství.

 

Součástí konference byly také aktivní workshopy, které probíhaly v odpoledních hodinách na téma:

Jak poskytovat sociální služby v domácí péči?

Jakou podporu by měl pracovník v sociálních službách obdržet pro výkon práce terénního pečovatele?

Role rodiny v podpoře osob se zdravotním postižením – Jak lze využít ECC k zlepšení komunikace pracovníků s rodinami osob se zdravotním postižením?

Zlepšení kvality života v sociálních službách prostřednictvím nových asistovaných technologií

 

Celá konference probíhala ve velmi příjemném prostředí Městského muzea v Lublani. Hostující organizace zprostředkovala pohoštění, velmi pozornou obsluhu zajištěnou osobami se zdravotním postižením a bohatý program, který byl zpestřen prezentací tanečního kroužku osob se zdravotním postižením.

 

Pro další informace týkající se dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách prostřednictvím Evropského certifikátu v sociální péči navštivte naše stránky www.eccertificate.eu nebo www.socialni-vzdelavani.cz. Pokud máte zájem o absolvování zkoušky ECC, nebo chcete ECC poskytovat jako vzdělávací produkt kontaktní osoba pro realizaci ECC v ČR je Bc. Veronika Trýsková, email: tryskova@marlin.eu.

 

 

 

 

Občané s právy namísto pacientů - přeměna vzdělávání v sociálních službách v model podporující lidská práva s využitím Evropského certifikátu v sociální péči

 

Ve všech Evropských zemích potřebujeme změnit pohled na uživatele sociálních služeb jako pacienty, kteří potřebují léčbu lékařů a péči sester.

 

Mnoho poskytovatelů sociálních služeb má potřebu změnit přístup pracovníků k osobám užívajících sociální služby a to směrem od lékařského modelu k modelu podporující lidská práva a vycházející z Evropské úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Jde o změnu postoje pracovníků

a současně změnu nástrojů jak tento postoj předávat.

 

Hlavním cílem projektu Občané s právy namísto pacientů (11/2012 – 10/2014), je změna postoje pracovníků v sociálních službách pomocí vytvoření nového výukového materiálu založeného na novém způsobu myšlení.

 

Obsahová náplň vzdělávacího materiálu vychází z Evropského certifikátu v sociální péči (ECC), který byl vytvořen v předchozích dvou projektech (European Care License 2006-2008, Creating a Common Foundation in Care-using the European Care Certificate 2009-2011). Takto vytvořená obsahová náplň ECC tzv. BESCLO byla propracována do univerzálního testování, které je aplikovatelné napříč Evropou v mnoha jazycích. Každý, kdo úspěšně absolvuje zkoušku ECC, má minimálně takové znalosti, které jsou požadovány pro práci v sociálních službách.

 

 

Cíle tohoto projektu jsou:

 

• Vytvořit, vyzkoušet a prosadit dva výukové materiály ECC a to pro účastníky kurzů a současně pro školitele (lektory) v těchto kurzech.

 

• Rozšířit ECC do dalších zemí napříč Evropou (v tuto chvíli jde o 18 partnerů v 16-ti zemích).

 

• Prosadit ECC do Evropského rámce vzdělávání (EQF) a v jednotlivých Národních soustavách kvalifikací (NSK).

 

• Pokračovat v testování ECC v jednotlivých zemích na základě vytvořené sítě vedoucích partnerů.

 

Součástí projektu jsou také nehmotné aktivity jako rozšíření alternativní filozofie založené na podpoře lidských práv osob se zdravotním postižením vedoucí k vytlačení lékařského modelu péče. Společnost v jednotlivých zemích bude poté vnímat osoby, které potřebují pomoc jako občany s právy, ne jako pacienty, kteří mají žít v institucích.

 

Dopad projektu očekáváme kumulativní na základě rozšíření myšlenky mezi pracovníky, poskytovatele služeb a uživatele služeb. Uživatelé sociálních služeb následně získají větší kontrolu nad svými životy.

 

 

Aktualizace ke dni 31. 10. 2014