Využití ECC

 

 

V mnoha evropských zemích se zvyšuje počet lidí, kteří potřebují konkrétní typ pomoci a péče, buď ve formě pomoci v jejich vlastním domově, v domovech s pečovatelskou službou nebo v nemocnicích. Tento vzrůstající požadavek způsobuje nedostatek pečujících pracovníků v některých zemích, současně to vede k vzrůstajícímu počtu zahraničních pracovníků v sociálním sektoru, neboť pracovníci za prací cestují napříč Evropou.

 

 

Zároveň monitorujeme významný počet nekvalifikovaných pracovníků, kteří v současnosti v sociálních službách pracují, a to napříč celou Evropou. Na rozdíl od mnoha dalších profesí není na Evropské úrovni v tuto chvíli žádná společná shoda ve věci vstupních potřeb pro pracovníky ve smyslu, co by měli vědět, jaké hodnoty by měli podporovat ve své práci, jakým způsobem by měli nakládat s osobami, o které pečují. ECC projekt poskytuje měřítko pro všechny země a definuje soubor vědomostních cílů pro sociální oblast ve prospěch těch, kterým jsou poskytovány sociální služby a těch, kteří o ně pečují.

 

 

Odhadovaný počet pracovníků v sociálních službách, ať už jsou nazýváni osobními asistenty, sociálními nebo zdravotními asistenty, pracovníky v sociálních službách (pojmenování je v každé zemi odlišné), je kolem 20 miliónů. Je zřejmé, že ECC naplňuje základní důležité potřeby pro všechny země. Stanovuje srovnatelný základ pro pracovníky v sociálních službách v celé Evropě a poskytuje dosažitelný a přenosný certifikát pro pracovníky i zaměstnavatele, který je navíc podpořen centrální databází v Bruselu a systémem vedoucích partnerů a dodavatelů v jednotlivých členských zemích, které zajišťují kvalitu poskytovanéh produktu.