Ukončený projekt CCFC

 

Projekt CCFC  

 

Předchozí projekt ECC byl realizován v letech 2007 až 2011. Projekt  CCFC (Creating a Common Foundation in Care), stejně jako každý projekt programu Leonardo Da Vinci, měl stanoven 

velký počet výstupů, které byly předloženy a splněny. Mezi nevýznamnější výstupy bylo zahrnuto:

 

• vytvořit a vyzkoušet online formu ECC zkoušky,

 

• nalézt další 3 země, které budou chtít používat ECC a pomoci jim to   

   uskutečnit,

 

• dosáhnout do konce projektu cíle 1200 osob, které úspěšně složí zkoušku

   a obdrží ECC certifikát,

 

• vytvořit zprávu od každého člena zemí v CCFC partnerství o pokroku, jakým

  způsobem implementuje Národní soustava kvalifikací Evropský certifikát

  v sociálních službách a jak navrhují propojení s Evropskou soustavou 

  kvalifikací. Dále chceme, aby byl ECC rozeznáván v co nejvíce Národních

  soustavách kvalifikací, a také dosáhnout, že ECC bude mít svou referenci 

  k Evropské soustavě kvalifikací.

 

• uskutečnit řadu setkání partnerů a uzavřít projekt konferencí v Boloni

   v září 2011

 

• v každé partnerské zemi chceme zanechat silný řetězec partnerských

   vztahů, aby Evropský certifikát mohl dál růst a pokračovat i po ukončení

   projektu.

 

Všechny tyto výstupy byly adekvátně splněny a u některých byly cíle výrazně překročeny.

 

Současný seznam poskytovatelů ECC:

 

Rakousko - Direktorverein Osterreichischer Sozialberufsbildung (DIVOS)

 

Belgie - European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD)

 

Bulharsko - Socialna Associacija Sv. Andrej Balgaro-Germansko sdruzhenies nestopanka cel (SASA)

 

Kypr - Prosvasi,  Limassol  and L C Educational (LCE)*

 

Česká republika - Marlin s.r.o.*

 

Německo - Robert Kummert Akademie (RKA)

 

Maďarsko - Hand in Hand Foundation (HiH)

 

Irsko - National University of Ireland Galway (NUIG)

 

Litva - Latvian Movement for Independent Living* (LATMIL)

 

Lotyšsko -  Lithuanian in Kolping Society* (Kopling College)

 

Polsko - Fundacja Laurentius* (Laurentius Institute)

 

Itálie - Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (AIAS)

 

Portugalsko - Centro de Educacao para o Cidadao Deficiente (CECD)

 

Rumunsko - Fundata Alpha Transilvania (FAT)

 

Slovinsko -  CUDV Draga

 

Velká Británie - The Association for Real Change (ARC)

                        The Social Care Institute for Excellence (SCIE)

                        James Churchill Consultancy Services*

 (*agentura nebyla formální partner projektu CCFC)

 

Čeho jsme dosáhli?

 

 V Evropě jako celku 

 

• Na konci projektu (říjen 2011) bylo více než 2150 osob držiteli Evropského certifikátu v sociální péči. Tyto certifikáty jsou rozloženy napříč 16-ti zeměmi a počet úspěšných neustále stoupá. 

 

• ECC je oficiálně rozeznán v Rumunsku a jako akreditovaný kurz a odborný seminář pro Pracovníky v sociálních službách také v České Republice. Vývoj ECC pokračuje dále a očekáváme další oficiálních uznání této kvalifikace i vzhledem k lépe fungující návaznosti na Eropský rámec kvalifikací.  

 

• Do konce října 2011 jsme obdrželi do databáze v Bruselu data více než 3500 kandidátů na zkoušku ECC. 

 

• Další 4 nové země participují na ECC projektu (Česká republika, Litva, Lotyšsko a Polsko) a doufáme, že brzy přistoupí partneři z dalších zemí. Naše cíle stanovené na začátku projektu byly překonány (1200 kandidátů na zkoušku ECC a tři další nové země, které přistoupí k projektu). Vysoký počet úspěšných kandidátů a překonaný počet registrovaných je indikátorem kvality produktu a zájmu ze stran mnoha cílových skupin v jednotlivých zemích. 

 

• Byla vyvinuta online verze zkoušky ECC jako rozšíření písemné verze. Elektronická verze je dostupná ve všech požadovaných jazycích a může být adaptována na další jazyky, které budou potřeba v případě přistoupení dalších zemí.

 

• ECC má vlastní permanentní radu ECC, která sleduje vývoj projektu a ECC po ukončení (tedy po 30. září 2011). Rada se skládá ze zástupců EASPD a zástupců ostatních zemí a má neustálý kontakt se zástupci v Bruselu. EASPD zajistí také kontrolu nad databází kandidátů a koordinaci samotné Rady ECC.

 

Důležité upozornění do budoucna!

 

Stále hledáme další země, které mohou přistoupit a realizovat ECC v dalších zemích. Hledáme také další dodavatele ECC v jednotlivých zemích, které nám umožní rozšířit myšlenku ECC pro co neširší cílové skupiny. Vytváříme si tak silnou síť dodavatelských partnerů. 

 

Máme v plánu vyvinout školící kurzy a školení lektorů, které mohou pomoci zajistit ECC jako součást kvalitních a oficiálně schválených kurzů v jednotlivých zemích. (viz záložka Aktuální projekt ECC)

 

Splnění cílů v České republice:

 

• vedoucí partner MARLIN, s.r.o. zajišťuje koordinaci a implementaci ECC na podmínky v České republice. Jako silný vedoucí partner, který působí v pěti regionech je schopen zajistit realizaci ECC v podobě testování, akreditovaného kurzu pro pracovníky v sociálních službách či akreditovaného odborného semináře v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

 

• spolupracujeme s dalšími dodavateli na realizaci ECC v dalších regionech, ve kterých MARLIN nepůsobí, a tím vytváříme širokou síť partnerů v ČR.

 

• ke konci září 2011 máme 137 kandidátů, kteří absolvovali zkoušku ECC. Tento počet neustále stoupá, neboť realizujeme další testování a školení ke zkoušce ECC.