Co je BESCLO?

 

BESCLO zahrnuje 8 základních oblastí, ze kterých vychází znalosti v sociálních službách.

 

Jsou to:

 

1 hodnoty v sociálních službách,

 

2 podpora ra kvality života uživatelů sociálních služeb,

 

3 zhodnocení rizik v práci s uživatelem sociálních služeb,

 

4 porozumění roli pracovníka v sociálních službách,

 

5 bezpečnost na pracovišti,

 

6 komunikace,

 

7 problematika zneužívání a týrání, 

 

8 rozvoj pracovníka v sociálních službách.

 

Každá z těchto oblastí je vyjádřena ve smyslu vědomostních cílů

 

Co je to „vědomostní cíl“?

Vypovídá o znalostech studenta ve specifické oblasti, který je zároveň schopen předvést konkrétní úkol očekávaného stupně. ECC je ocenění znalostí a ECC zkouška zjišťuje znalosti studenta v rozsahu BESCLO oblastí.

 

Například:

 

BESCLO 2 - Podpora kvality života uživatelů sociálních služeb.

 

Tato oblast má rozčleněné další 3 vědomostní cíle:

  

2.1 Porozumění důležitosti zjištění anamnézy, možností, přání, potřeb a schopností uživatele sociálních služeb.

 

2.2 Porozumění potřeby, že veškeré jednání je založeno na jedinci, kterému je pokytována sociální služba.

 

2.3 Porozumění potřeby umožnit uživatelům podstoupit rizika a uskutečnit informovaný souhlas o službách, které užívají.

 

 

Každá z těchto vědomostních cílů má velmi jasná specifická kritéria, která musí být posluchač schopen dokázat, že má, a která podepírají každý vědomostní cíl. Pokud se podíváme podrobněji na bod 2.3 uvedený výše, znamená to, že posluchač porozuměl proč je nutné umožnist uživateli mít kontrolu nad svým životem a mít možnost podstoupit riziko a tím možnost uskutečnit informovanou volbu o službách, které užívají, protože posluchač:

 

Vysvětlí, proč je důležité umožnit uživatelům, aby měli kontrolu nad svými životy.

 

 

Poskytuje příklad, jak v každodenním životě může posílit uživatele v možnosti kontroly vlastního života. Vysvětlí význam informovaného souhlasu/volby.

 

 

Popisuje způsoby podpory uživatelů sociálních služeb k uskutečnění informovaného souhlasu o službách, které užívají.