Práce v zahraničí

 

Co udělat před příchodem do nové země a po něm

 

Před odjezdem do České republiky se přesvědčte o tom, že máte:

 • zajištěno (dočasné) ubytování
 • dostatek peněz na první měsíc pobytu
 • správné doklady:
  • platný cestovní pas nebo jiný platný cestovní dokument
  • Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo jiný doklad o zdravotním pojištění
  • formulář E301 (U1), resp. E303 (U2) (Evropské formuláře pro koordinaci dávek v nezaměstnanosti)
 • všeobecné znalosti o České republice

 

 Po příjezdu do České republiky:

 • zaregistrujte se na obecním úřadě v místě bydliště
 • vyřiďte si registraci resp. povolení k pobytu na cizinecké policii
 • přihlaste se ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění a daňové povinnosti
 • otevřete si bankovní účet

Registrační postupy a povolení k pobytu

Pokud jste občanem některé z členských zemí EU/EHP nebo Švýcarska a přicházíte do České republiky vyřiďte si na jejím území následující procedury:

Registraci k pobytu:
Bude-li váš předpokládaný pobyt na území České republiky delší než 30 dní, je vaší povinností pobyt ohlásit na cizinecké policii do 30 dnů od vstupu do země.

Povolení k pobytu:
Pokud přicházíte na dobu delší než 3 měsíce, požádejte o povolení k pobytu na cizinecké policii. Mějte připraveny následující dokumenty:

 • platný cestovní pas nebo jiný platný cestovní doklad
 • doklad o zdravotním pojištění
 • doklad potvrzující účel pobytu.

Důvodem k pobytu podle směrnic EK jsou: práce, studium, ekonomická aktivita nebo příslušnost k rodině.

I když nepotřebujete povolení k pobytu (doba pobytu kratší než 3 měsíce), doporučujeme zaregistrovat se u cizinecké policie. Některé instituce zejména bankovní a daňové to mohou požadovat.

Podmínky k práci v sociálních službách v ČR:

osvědčení k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle platné legislativy, zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách

trestní bezúhonnost 

zdravotní způsobilost

znalost českého jazyka

Žádost o místo v sociálních službách

Nejčastějším způsobem žádosti o pracovní místo je předložení (zaslání) motivačního dopisu a životopisu. Většina zaměstnavatelů vyžaduje aktivní znalost českého jazyka, proto by i Vaše žádost tomuto faktu měla být přizpůsobena. Případně se předem informujte o preferovaných jazykových znalostech.

Zaměstnavateli předkládáte: motivační dopis, curriculum Vitae (CV), Osvědčení k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost 

Pokud je uchazeč pozván k výběrovému řízení či pohovoru, měl by si s sebou vzít životopis a kopie všech získaných certifikátů či osvědčení. Výběrová řízení bývají v Čechách spíše formálního rázu, a proto je důležité se vhodně obléci. V některých případech může být doplňkem pohovoru i psychologický test.

 

Informace k volným pracovním místům naleznete na:
www.eures.cz
www.mpsv.cz
www.jobs.cz
www.sprace.cz

Žádost o místo
Nejčastějším způsobem žádosti o pracovní místo je předložení (zaslání) motivačního dopisu a životopisu. Ne všude je tento způsob nejvhodnějším. Pokud hledáte manuální práci, bude výhodnější kontaktovat zaměstnavatele osobní návštěvou.

Požadované dokumenty k žádosti o místo v sociálních službách
Motivační dopis
Curriculum Vitae (CV)
Osvědčení k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle platné české legislativy
Trestní bezúhonnost
Zdravotní způsobilost

Výběrové řízení
Pokud je uchazeč pozván k výběrovému řízení či pohovoru, měl by si s sebou vzít životopis a kopie všech získaných certifikátů či osvědčení. Výběrová řízení bývají v Čechách spíše formálního rázu, a proto je důležité se vhodně obléci. V některých případech může být doplňkem pohovoru i psychologický test.

 

 

Minimální mzda
Výše této mzdy je nejnižší možnou hranicí ohodnocení od zaměstnavatele. Výše této částky je upravena zákoníkem práce a může se měnit každý rok s ohledem na vývoj ekonomické situace. Momentální výše minimální mzdy je 8 500 CZK.