Co je to BESCLO?

 

BESCLO označuje (Basic European Social Care Learning Outcomes) základní evropské vědomostní cíle v sociálních službách. Jde o vzdělávací cíle, které student zná a je schopen použít. Jde o ty znalosti, které pracovníci v sociálním sektoru potřebují a to v jakékoli zemi Evropské unie. Držitel ECC se prokazuje rovněž ve zkoušce ECC v mnoha případech z praxe (zkouška samotná nehodnotí praktický výkon) a tím ukazuje, že tyto znalosti používá správně.

 

 

BESCLO bylo přijato všemi zeměmi, které se účastnily již prvního projektu v rámci programu Leonardo Da Vinci. Zaměstnavatelé a pracovníci potvrdili, že oblasti, které jsou zahrnuty v BESCLO, jsou odpovídající jejich roli v sociálních službách. BESCLO jim pomohlo pracovat bezpečně a s odborností očekávanou zaměstnavatelem.

 

 

Které oblasti jsou zahrnuty v BESCLO?

 

BESCLO poskytuje ověření znalostí v následujících hlavních oblastech:

 

● hodnoty sociálních služeb

 

● podpora kvality života uživatelů sociálních služeb

 

● zhodnocení rizik v práci s uživatelem sociálních služeb

 

● porozumění role pracovníka v sociálních službách

 

● bezpečnost na pracovišti

 

● komunikace

 

● problematika zneužívání a týrání v sociálních službách

 

● rozvoj pracovníka v sociálních službách