Zkouška ECC

 

Zkouška Evropského certifikátu v sociální péči byla vytvořena, aby poskytla testovaným informace o základních znalostech, které se již naučili, a že tyto znalosti mohou uplatnit v situacích, v nichž se budou velmi často nacházet při práci v sociálních službách. Formát zkoušky je velmi jednoduchý a je stejný pro každou z hlavních oblastí BESCLO. Zkouška může být složena online (v tuto chvíli je dostupná pouze v některých jazycích a vyžaduje přístup k internetu za předem stanovených podmínek) nebo ve  standardní písemné podobě.

 

●  Test nabízí výběr z možností SPRÁVNĚ, ŠPATNĚ a každé lze použít pro jednotlivá tvrzení.  Můžete zvolit také BEZ ODPOVĚDI.

 

● Každá otázka - tvrzení, má 4 odpovědi, kdy všechny odpovědi mohou být označené správně nebo špatně. Test je rozčleněn do osmi BESCLO oblastí, z nichž má každá 12 otázek rozdělených do 3 částí. Každá otázka obsahuje 4 tvrzení, která mohou být všechna čtyři správně/špatně a naopak či kombinace mezi všemi těmito variantami. Uchazeč musí rozmýšlet velmi opatrně, zda je dané tvrzení správně či špatně ve spojitosti s častým označením „vždycky“, „nikdy“ nebo „musí“.

 

●Test obsahuje až 96 otázek a uchazeč bude mít k vyplnění 60 minut (v online verzi jsou umístněny na obrazovce hodiny, které ukazují, kolik času vám ještě zbývá). Váš zkoušející vám zároveň sdělí, kolik času ještě máte. Test můžete dokončit a opustit místnost zkoušky kdykoliv v průběhu, ale nebude vám již umožněno vrátit se. Není povoleno použít cokoliv, co by vám mohlo pomoci zodpovědět otázky, a to po celou dobu zkoušky.

 

● Zjistili jsme, že studentům jde lépe zkouška ECC, pokud jsou seznámeni s volbou více odpovědí. Z tohoto důvodu jsme vytvořili několik praktických testů.