ЕСГ водещ партньор:

Социална асоциация „Св. Андрей“ (САСА)

Българо-германско сдружение с нестопанска цел (БГСНЦ)

Контакт: Моника Хайтман

Е-поща: monika.heitmann@stiftung-liebenau.de

Уебсайт: http://sa-sv-andrej.org

www.bulgarisch-deutsches-sozialwerk.de


ЕСГ-партньор:

Фондация "NET"

Контакт: Марияна Брънзалова

E-поща: foundationnet@mail.bg

Уебсайт: www.foundationnet.info


Независим сертифициран по ECГ обучител и старши ментор:

Елеонора Чорбаджиева

Психолог, педагог

E-поща: eleonorachorbadjieva@gmail.com


Независим сертифициран по ECГ обучител и ментор:

Поля Златилова

Психолог, педагог

E-поща: poly7017@gmail.com


Преводач, редактор:

Радостина Петрова

Преводач, редактор

E-поща: radostinap@yahoo.com


В сътрудничество с:

Диляна Гюрова

Директор

Център за професионално обучение "Св. Методий Славянобългарски"

E-поща: dilyana.gyurova@stiftung-liebenau.bg