ЕСГ е достъпен в 13 страни:

България
Германия
Гърция
Италия
Кипър
Латвия
Молдова
Обединено кралство
Португалия
Румъния
Словения
Унгария
Чехия

Все повече страни се присъединяват към ЕСГ. Ако вашата страна все още не е партньор и бихте искали ЕСГ да е достъпен във вашата страна, моля свържете се с Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания / European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD): ecc@easpd.eu