ECC - naša vizija

V mnogih evropskih državah narašča število ljudi, ki potrebujejo neko obliko oskrbe ali podpore – bodisi kot pomoč pri čim daljšem samostojnem bivanju v lastnem domu, bodisi pri življenju v različnih domovih ali v bolnišnici.  Zaradi povečane potrebe v nekaterih državah primanjkuje socialno varstvenih delavcev. Tam zato narašča število tujih delavcev, ki se v iskanju dela selijo po Evropi.

 

V vseh evropskih državah obstaja tudi precejšnje število nekvalificiranih delavcev, ki trenutno delajo na področju socialno varstvenih storitev, vendar za razliko od ostalih poklicnih področij na tem področju še ni skupnega evropskega sporazuma o tem, katere pogoje morajo izpolnjevati delavci začetniki – kaj morajo vedeti, v skladu s katerimi osnovnimi vrednotami naj bi delovali in kako naj bi obravnavali ljudi.

 

Evropski certifikat za delo v socialnem varstvu (ECC) je prvi majhen korak k zagotavljanju trajno visoke kakovosti socialnovarstvenih storitev po vsej Evropski uniji. 16 držav članic je v partnerstvu (sčasoma se jih bo pridružilo še več) soglasno definiralo, kaj morajo začetniki pri delu v socialnovarstvenih storitvah nujno znati, da lahko na tem področju delajo v katerikoli državi članici Evropske unije. Ta definicija se imenuje “Osnovni učni cilji v evropskem socialnem varstvu” - Basic European Social Care Learning Outcomes (skrajšano BESCLO) in so vsebinska podlaga ECC. ECC pridobijo vsi, ki opravijo izpit ECC in s tem dokažejo, da je njihovo poznavanje vseh področij, vsebovanih v BESCLO, dobro.  Za podrobnejše informacije o vsebini učnih ciljev BESCLO izberite povezavo BESCLO.  

 

Razvijamo tudi skupen osnovni izobraževalni program, ki omogoči dosego osnovnih učnih ciljev BESCLO in izobraževalni program za usposabljanje učiteljev.

 

Naša vizija je, da se bo v prihodnosti lahko kdor koli, ki bo v kater koli državi članici Evropske unije želel delati na področju socialnega varstva, izobraževal za in opravljal izpit ECC, da bo pri svojem delu izhajal iz enakih vrednot ter temeljnih znanj. S tem bo na področju socialnovarstvenih storitev po vsej Evropski uniji nastajala skupna podlaga.

 

Delavci lahko svoj certifikat ECC uporabijo v katerikoli državi kot dokazilo svojega poznavanja osnov v socialnem varstvu, delodajalci pa bodo tako lahko prepričani, da delavec izhaja iz enakih osnovnih vrednot. Tako se bo povečala zaposljivost in mobilnost delavcev širom Evropske unije in to v sektorju, kjer večina delavcev na začetni stopnji ni posebej usposobljena ali pa nima uradno priznanih kvalifikacij v socialnem varstvu.


Spletna stran je bila posodobljena februarja 2014