Kaj smo dosegli do zdaj?

V začetku leta 2014 je bilo skoraj že 3000 nosilcev Evropskega certifikata za delo v socialnem varstvu (ECC) iz 16 držav, ta številka pa še narašča. ECC je bil uradno priznan kot primerna kvalifikacija za delavce v socialnem varstvu v Veliki Britaniji, Romuniji in Češki. Po začetnem zagonu ECC-ja in s pričetkom polnega delovanja evropskega ogrodja kvalifikacij po celi Evropi se pričakuje še več uradnih priznanj ECC-ja.  

Do oktobra 2013 je bilo v bazo podatkov v Bruslju vpisanih skoraj 5000 kandidatov za ECC izpit. Trenutno je vključenih 17 držav, ki ponujajo ECC in upamo, da se nam bodo kmalu pridružile še tri. Ti dosežki jasno kažejo na podporo celotne ideje ECC-ja ter prepoznavanje potrebe po usposabljanju v mnogih državah. 

•Razvili smo materiale za podporo ECC in sicer za usposabljanje ECC, prilagojeno potrebam vsake države, ki pokriva vse učne cilje BESCLO. Oblikovali smo tudi program za usposabljanje predavateljev, ki usposobi učitelje, da lahko izvedejo izobraževalni program ECC. Ti so na voljo pri vseh vodilnih partnerjih v vseh sodelujočih državah.

Razvita je bila spletna različica ECC izpita kot dodatek papirnati verziji. Ta je sedaj dostopna v različnih jezikih. Za podrobnejše informacije o opravljanju »online« (spletnega) izpita kontaktirajte vodilnega partnerja v vaši državi. (Pritisnite na »Kontakt« na vrhu ogrodne vrstice) 

ECC ima svojo lastno stalno Komisijo, ki nadzira razvoj ECC-ja.  Komisija deluje kot stalni odbor EASPD in je tako stalno povezana z zastopstvom v Bruslju. EASPD za Komisijo ECC zagotavlja tudi vpisno funkcijo in vzdržuje centralno evidenco vseh oseb, ki so izpit ECC že opravljale. 

 

Pomembno obvestilo za prihodnost!

Še vedno iščemo nove države, ki bi se nam pridružile. Iščemo tudi partnerje izvajalce v državah, kjer smo že uveljavljeni. V vsaki državi si želimo močno skupino izvajalcev ECC, da bi baza kandidatov hitreje naraščala.

 

Zadnji LEONARDO projekt nam je omogočil razvoj usposabljanj  in usposabljanj za predavatelje v pomoč ECC-ju kot samostojnemu tečaju ali kot delu širšega usposabljanja.

 

ECC v Sloveniji:

  • izvedli 9 usposabljanj delavcev različnih struktur in profilov
  • 665 kandidatov je opravljalo izpit
  • izpite izvajamo v: CUDV Draga, CUDV Dobrna, VDC Tončke Hočevar, Zveza Sonček 
  • ECC širimo po Sloveniji in iščemo nove partnerje

 

Posodobljeno, februar 2014