V katerih državah je ECC na voljo?

ECC je na voljo v spodaj naštetih državah. Če vas zanima več o tem, kako lahko pridobite ECC v teh državah, prosimo izberite željeno državo v meniju levo zgoraj.

V okviru trenutnega projekta se ECC pridružujejo novi vodilni partnerji in nove države. Če vaše države ni na seznamu, a bi želeli, da bi bil ECC na voljo tudi pri vas, prosimo, stopite v stik z nami. 


Države v katerih je na voljo ECC: 

Avstrija

Belgija 

Bolgarija 

Ciper 

Češka 

Nemčija 

Madžarska 

Irska 

Italija 

Litva 

Latvija 

Poljska 

Portugalska 

Romunija 

Slovenija 

Velika Britanija  

Grčija

 

ECC V Sloveniji

 

V Sloveniji je vlogo vodilnega partnerja prevzel Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga (CUDV Draga), ki nudi podporo lokalnim partnerjem izvajalcem, organizira ECC usposabljanja in izpite ter skrbi za širitev ter zagotavljanje kakovosti ECC-ja.


CUDV Dragaje socialno-varstveni center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo, nego in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami. Več informacij najdete na: www.center-db.si

 

Partnerji izvajalci:


CUDV Dobrna

VDC Tončke Hočevar

Zveza Sonček

 

Pridružite se nam kot partner izvajalec in opravljajte izpite ECC ter nam s tem pomagajte postavljati skupne temelje socialnega varstva v Evropi.