Pogosto zastavljena vprašanja

1. Kaj lahko storim z ECC?
Če imate ECC, lahko dokažete svoje razumevanje osnovnih znanj, potrebnih za delo na področju socialnega varstva. ECC bo vzpostavil primerljivo osnovo na začetni ravni za delavce v socialnem varstvu po vsej Evropi in zagotovil lahko dostopna ter prenosljiva potrdila za delavce in delodajalce. Tako bo delavcem lažje najti delo na socialno varstvenem področju v drugih državah Evropske unije, pa tudi v deželah, kot sta Amerika in Avstralija, kjer nekateri delodajalci včasih težko razumejo različna "državna" priznanja – še posebej, če niso napisana v angleškem jeziku.
Kadar za neko delovno mesto obstaja močna konkurenca, je morda lahko ravno ECC odločilen za to, ali boste povabljeni na razgovor ali ne!


2. Ali se ECC nanaša na zdravstveno varstvo ali socialno varstvo?
V nemško govorečih državah in na Portugalskem obstaja velika razlika med zdravstvenim področjem, ki se pogosto označuje z izrazom "skrb" ali »nega« (nemško "Pflege") in socialno varstvenim področjem. ECC je namenjen zagotavljanju osnovnih znanj, ki zadostujejo za delo na začetni ravni v socialnem varstvu. V državah, kot je Velika Britanija, se vlogi zdravstvenega asistenta ter socialnega oskrbovalca pogosto precej prekrivata. ECC pokriva večji del uvodnih pogojev za delavce na začetni ravni 
zdravstva in socialnega varstva delavcev v Veliki Britaniji.

 
3. Ali je to poklicno usposabljanje?
Ne povsem – lahko pa je del nekega usposabljanja. ECC se lahko izvaja na različne načine (na primer v obliki posebnih predavanj, preko učenja na daljavo ali znotraj daljšega usposabljanja), vendar je njegov osnovni cilj, da posameznikom zagotovi osnovno znanje, potrebno za delo v socialnem varstvu na začetni ravni. Daljše usposabljanje je lahko poklicno ali akademsko – pogoji izobraževanja niso določeni, ne kako se izobražujete, ne koliko časa, kje ali kdo vam »predava«. Edino, kar je  pomembno, je – ali res razumete učne cilje, ki jih zajema BESCLO in ali lahko to dokažete z opravljanjem izpita?


4. Ali bi ECC lahko prilagodili in izvedli v okviru že obstoječih programov usposabljanja?
Da , seveda! V nekaterih državah so morda osnovni učni cilji ECC že vključeni v obstoječe usposabljanje. To na primer v Nemčiji pomeni, da bo ECC vključen v eno- in triletne tečaje "Heilerziehungspflegehilfe" in "Heilerziehungspflege". ECC je vseevropski povzetek osnovnega znanja, potrebnega za delo v socialnem varstvu. V vsaki državi evropske skupnosti pa so ob tem lahko postavljene tudi dodatne zahteve, ki jih boste morali izpolniti, če želite tam dobiti službo.  

 

5. Ali je ECC kvalifikacija?

ECC sam po sebi ni kvalifikacija v vsaki državi, vendar upamo, da se bo razvilo veliko usposabljanj, ki bodo dokazano "v skladu z ECC " (to pomeni, da usposabljanje zajema vsa področja, za katera ECC zahteva, da jih poznate). ECC je oblikovan na podlagi osnovnih učnih ciljev na področju socialnega varstva. Doseganje znanj se ocenjuje s pomočjo vprašalnika izbirnega tipa. ECC ni namenjen dokazovanju kompetenc ali kot nadomestilo obstoječih kvalifikacij za socialno varstvene delavce v sodelujočih državah. V času trajanja CCFC projekta vse evropske države vpeljujejo novo nacionalno ogrodje kvalifikacij, ki se bo nanašalo na evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK). V drugem LEONARDO projektu je bil ECC formalno priznan v Romuniji in Češki, sedaj pa se poskuša doseči uvrstitev na eno izmed osmih stopenj kvalifikacij v EOK.Ta proces je za mnogo držav evropske skupnosti še vedno v teku.  

 

6. Kdo lahko ponudi ECC tečaje?

To se bo razlikovalo od ene države do druge. Tečaje ECC bi lahko ponudili na različne načine (na daljavo, v šoli, na delu, itd) in z različnimi izvajalci usposabljanja (univerze, šole, delodajalci itd.) Eden od partnerjev CCFC je univerza, in ga uporablja znotraj nekaterih svojih glavnih socialno varstvenih programov.  

 

7. Ali bi ECC izboljšal moje možnosti na trgu dela?

ECC delodajalcu zagotavlja dokaz, da ima nosilec priznanja osnovna znanja za delo na tem področju in vam zato lahko odpre možnosti za delo po vseh evropskih državah, kjer ECC priznavajo. ECC spodbuja enotno, vseevropsko razumevanje vrednot in kakovosti, ki se pri socialno varstvenih storitvah pričakujejo. Nosilci ECC so zato lahko pri iskanju zaposlitve v mnogih evropskih državah, kjer delodajalci ECC poznajo, v boljšem položaju. Izkušnje so pokazale, da se s tem, da imate ECC lahko pomembno razlikujete od množice kandidatov, ki se potegujejo za isto delovno mesto.  

 

8. Koliko stane, da pridobim ECC?

Osnovna cena v EU je 60 eurov, ki pa se bo prilagajala glede na BDP države in se bo razlikovala od države do države, odvisno od načina izvedbe usposabljanja, ki ga lahko opravljate, če tako želite. Usposabljanja vam ni potrebno opravljati, vendar pa je verjetnost uspeha na samem opravljanju izpita večja, če imate usposabljanje opravljeno. Morda lahko vaša organizacija (delodajalec) poleg stroškov opravljanja izpita pokrije tudi stroške usposabljanja. V nekaterih državah lahko morda stroške pokrije vlada ali EU subvencije za pre-usposabljanje delavcev.

 

9. Koliko/v katerih državah deluje ECC?

Trenutno obstaja 18 partnerjev, ki pokrivajo 16 držav članic EU. Za več informacij kliknite na zavihek "Kjer lahko pridobim ECC?"  

 

10. Ali obstajajo kakršni koli pogoji za opravljanje izpita?

Glavni zahtevi sta, da mora biti kandidat star najmanj 16 let, in da ima osnovno raven pismenosti (branje in pisanje) v jeziku države, v kateri izpit opravlja. Za izobraževanje udeleženci ne potrebujejo predhodnih izkušenj na socialno varstvenem področju, ni jim potrebno biti zaposlen niti imeti predhodnih kvalifikacij.

 

11. Kako bo ECC prispeval k izboljšanju kakovosti storitev?

Izobraževanja ECC se bodo lahko izvajala na univerzah, v organizacijah za usposabljanje, šolah in pri delodajalcih v vsaki državi in bodo spodbujala enotno, vseevropsko razumevanje vrednot in kakovosti, ki jo v socialno varstvenih storitvah pričakujemo.  

 

12. Katera področja znanj so zajeta v ECC?

 

ECC nudi preverjanje znanj na naslednjih področjih:

 

• Vrednote socialnega varstva

• Spodbujanje kakovosti življenja posameznikov v oskrbi

• Delo s tveganji

• Razumevanje vloge delavca v socialnem varstvu

• Varnost pri delu

• Pozitivno komuniciranje

• Prepoznavanje in odzivanje na zlorabo in zanemarjanje

• Profesionalni razvoj  

 

13. Ali se moram nujno udeležiti usposabljanja? Ali grem lahko samo na izpit, če menim, da znanja z vseh teh področij že imam?

Lahko se povežete s partnerjem izvajalcem ECC in se poskušate vključiti v naslednje testno izvajanje izpita, da preverite, ali je vaše znanje dejansko dovolj dobro. Nekateri izkušeni posamezniki izpit opravijo brez predhodnih izobraževanj ali priprav, večina ljudi, ki pristopi k izpitu na ta način, pa ne. Izkušnje kažejo, da nekaj usposabljanja in priprav močno poveča možnost, da boste izpit opravili.