Načrtovani cilji projekta

Od leta 2006 sodelujejo različne partnerske države v LEONARDO projektih na razvoju ECC. V prvem projektu so bili razviti in preverjeni Osnovni učni cilji v evropskem socialnem varstvu BESCLO ter izpit ECC. V drugem projektu(Creating a Common Foundation in Care) smo razširili uporabo ECC na 16 držav po vsej Evropi, razvili spletno različico izpita in certifikat vzpostavili v nekaterih državah kot  priznanje na začetni ravni dela v socialnem varstvu.


Trenutno  poteka tretji LEONARDO projekt -Not Patiens But Citizens With Rights- (2012-2014), ki ga vodi EASPD. S projektom želimo doseči:

 

1) skupen osnovni izobraževalni program za usposabljanje (training course), ki omogoči dosego osnovnih učnih ciljev BESCLO.

 

2) Program za učenje predavateljev ('Train the Trainers' course), ki omogoči predavateljem izvedbo ECC usposabljanja.

 

3) dodati ECC partnerstvu do 3 države, razširiti prepoznavo in uporabo ECC certifikata na še več držav, več uporabnikov in partnerjev.

 

4) Do konca projekta (2014) si v centralni bazi v Bruslju želimo imeti seznam vsaj 6000 imetnikom ECC certifikata in imeti močno partnerstvo partnerjev iz čim več držav EU.

 

V Sloveniji smo v okviru zadnjega projekta izvedli 2 usposabljanji za delavce in 1 za predavatelje, v katerem preiskušamo in izpopolnjujemo nastala izobraževalna programa.