Kaj je izpit ECC?

Izpit ECC se lahko opravlja v papirni obliki ali v spletni različici. Če želite opravljati izpit ECC se obrnite na CUDV Draga:

Telefon: +386 1 420 26 70

Faks: +386 1 420 26 26

E-mail:center.draga.ig@center-db.si


Izpit ECC je oblikovan tako, da kandidatom zagotavlja dokaz, da so se naučili osnovnih znanj, potrebnih na vsakem od področij BESCLO, in da znajo prenesti to znanje v prakso. Oblika izpita je zelo enostavna in je enaka za vsa področja BESCLO. Izpit se lahko opravlja na spletu (ta možnost je trenutno na voljo samo v nekaterih jezikih, in zahteva dostop do interneta pod izpitnimi pogoji) ali v papirnati obliki.

 

• Za vsako trditev izbirate med možnostima RES JE in NI RES. Če želite, pa se lahko odločite, da ne boste izbrali nobenega odgovora. (Opomba: v spletni različici morate izbrati eno od treh možnosti, saj programska oprema ne bo dopuščala, da pustite odgovor na vprašanje prazen.)

 

• Vsaka trditev ima štiri odgovore, ki so bodisi prav ali narobe. Za vsako področje BESCLO obstajajo tri trditve, torej za vsako področje 12 vprašanj. Pri kateri koli trditvi so lahko VSI ŠTIRJE odgovori RES JE ali vsi štirje NI RES, ali pa katera koli kombinacija obeh možnosti. Bodite previdni, če trditev pravi, da je nekaj "vedno" ali "nikoli" tako, ali da nekaj "morate" storiti. Zelo jasno mora biti, da če se strinjate z izjavo, da nečesa "nikoli ne bi naredili", potem zares mislite "nikoli" in ne "večinoma". 

 

• Obstaja osem izpitnih delov, ki zajemajo osem področij BESCLO, kar skupaj pomeni 96 vprašanj, časa za odgovarjanje pa je 60 minut (v spletni različici vam ura na vrhu zaslona kaže, koliko časa še imate). Tudi vaš izpitni nadzornik bo povedal, koliko časa je še ostalo. Izpit lahko končate in izpitni prostor zapustite kadar koli, vendar vam potem ne bo dovoljeno, da se vrnete na izpit. Kakršni koli pripomočki, ki bi vam pomagali odgovarjati na vprašanja, v času trajanja izpita niso dovoljeni.

 

• Ugotovili smo, da kandidati  bolje opravijo izpit ECC, če že poznajo način testiranja z vprašanji, ki imajo več možnih odgovorov. Oblikovali smo primer izpita za vajo  (kliknite za prenos primer ECC izpita   (http://exams.eccertificate.eu/index.php?id=474)) in priporočamo, da najprej preizkusite tega.

Try out a sample from the ECC exam now!

 

Spletni izpit ECC

• Če želite izpit ECC opravljati računalniško, kliknite na spodnjo povezavo in izberite jezik v katerem ga želite opravljati

Izpit ECC    (http://exams.eccertificate.eu/)

Sit the ECC exam

________________________________________________

________________________________________________

Informacije

Center za usposabljanje, delo in varstvo
Dolfke Boštjančič, Draga
Draga 1, 1292 Ig
 
Telefon: +386 1 420 26 00
Faks: +386 1 420 26 26
E-mail: center.draga.ig@center-db.si

URNIK PREDAVANJ za »SOCIALNEGA ASISTENTA«:

________________________________________________

To top