Kaj je ECC?

Evropski certifikat za delo v socialnem varstvu (ECC) je začel nastajati kot certifikat na osnovni ravni v sektorju socialnega varstva v okviru projekta Leonardo Da Vinci pri Evropski komisiji. Projekt se je zaključil leta 2008. Certifikat je mogoče pridobiti z opravljenim izpitom (če želite o tem izvedeti več, kliknite na povezavo “Izpit ECC” na levi strani). Razširil se je v nove države članice v okviru drugega projekta LEONARDO, ki se je zaključil v letu 2011. Trenutno (2012-2014) poteka tretji LEONARDO project - Not Patients but Citizens With Rights - v okviru katerega bo nastali materiali za ECC usposabljanje za delavce in  za usposabljanje predavateljev ECC izobraževanja. Izobraževanje je zasnovano na izhodiščih Konvencije Združenih narodov o Pravicah invalidov.

 

ECC delodajalcem zagotavlja dokaz, da je nosilec tega certifikata pokazal, da ima osvojeno osnovno znanje, potrebno za varno delo v socialnovarstvenem sektorju, ki je določeno z Osnovnimi učnimi cilji v evropskem socialnem varstvu (BESCLO). Ti učni cilji se lahko osvojijo med izobraževanjem na delovnem mestu, na kratkem tečaju, kot del daljšega izobraževalnega programa ali kot daljši izobraževalni program. Način pridobivanja znanja BESCLO ni posebej predpisan – če želite pridobiti certifikat, morate pokazati, da zahtevano znanje imate in da ga znate uporabiti v situacijah, v katerih se boste pri delu v socialnem varstvu najverjetneje znašli.


 Certifikat podeljuje organizacija, ki je v vaši državi vodilni partner (ali je vodilni partner v državi, kjer delate) in ki zabeleži vaše osebne podatke ter datum opravljanja izpita ECC. Certifikat lahko pokažete kateremukoli delodajalcu, da lahko vidi, kaj znate. Vaše ime je shranjeno v centralni bazi nosilcev certifikata ECC v Bruslju, da se zaščiti pred poneverbami in da lahko delodajalec preveri pristnost certifikata, če to želi. 


V Sloveniji je vlogo vodilnega partnerja prevzel Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga (CUDV Draga).