Postavljanje skupnih temeljev v socialnem varstvu - Creating a Common Foundation in Care (CCFC)

European Care Licence (2006-2008) Evropski certifikat v socialnem varstvu &

Creating a Common Foundation in Care(2009-2011) (Postavljanje skupnih temeljev v socialnem varstvu s pomočjo ECC) 

 

Oba sta bila LEONARDO projekta,  v prvem so bili razviti in preverjeni Osnovni učni cilji v evropskem socialnem varstvu BESCLO ter izpit ECC. V drugem projektu smo razširili uporabo ECC na 16 držav po vsej Evropi, razvili spletno različico izpita in certifikat vzpostavili kot  priznanje na začetni ravni dela v socialnem varstvu. Ob koncu projekta smo imeli v centralni bazi že skoraj 4000 kandidatov, ki so opraviljali ECC izpit. 

 

Trenutni projekt - Not Patients But Citizens With Rights (Ne pacienti temveč državljani s pravicami )(NPBCWR 2012-2014)

 

To je naš trenutni LEONARDO projekt, ki ga vodi EASPD. S projektom želimo doseči:

1) skupno osnovno usposabljanje (training course), ki omogoči dosego osnovnih učnih ciljev BESCLO, prilagojen vsaki državi in jeziku. Tečaj je namenjen novim delavcem na področju socialnega varstva in tistim, ki želijo nadgraditi svoje znanje in spretnosti.

 

2) Usposabljanje predavateljev ('Train the Trainers' course), ki omogoči predavateljem razumevanje in okrepi nihovo samozavest, da lahko kvalitetno izvedejo ECC usposabljanjein pri tem uporabljajo principe človekovih pravic, inkluzije in socialni model invalidnosti- vse zajete v Konvenciji Združenih Narodov o Pravicah Invalidov.

 

3) dodati ECC partnerstvu do 3 države, razširiti prepoznavo in uporabo ECC certifikata na še več držav, več uporabnikov in partnerjev. Iščemo vodilne partnerje v novih državah, ki bi se pridružili ECC in želimo zagotoviti prepoznavnost ECC v razvijajočem se Evropskem ogrodju kvalifikacij (EQF). Do konca projekta (2014) si v centralni bazi v Bruslju želimo imeti seznam vsaj 6000 imetnikom ECC certifikata in imeti močno partnerstvo partnerjev iz čim več držav EU.  

 

Trenutni Vodilni partnerji v posameznih državah ECC so: 

 

Belgija - European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD)- koordinator projekta

 

Avstrija - Direktorverein Osterreichischer Sozialberufsbildung (DIVOS)

 

Bolgarija - Socialna Associacija Sv. Andrej Balgaro-Germansko sdruzhenies nestopanka cel (SASA) 

Ciper- Prosvasi,  Limassol  and L C Educational (LCE)*  

 

Češka republika - Marlin sro* 

 

Nemčija - Robert Kummert Akademie (RKA)

 

Grčija - Institute for Community Rehabilitation (ICA)

 

Madžarska - Hand in Hand Foundation (HiH) 

 

Irska - National University of Ireland Galway (NUIG)

 

Latvija - Latvian Movement for Independent Living* (LATMIL)

 

Litva  - Lithuanian in Kolping Society* (Kopling College)   

 

Italija - Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (AIAS) 

 

Portugalska - Centro de Educacao para o Cidadao Deficiente (CECD)

 

Poljska - Fundacja Laurentius* (Laurentius Institute)  

 

Romunija - Fundata Alpha Transilvania (FAT) 

 

Slovenija -  Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga (CUDV Draga)  

 

Velika Britanija - The Association for Real Change (ARC) 

 

The Social Care Institute for Excellence (SCIE)

 

James Churchill